• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Vasiyetname Düzenleme Yaşı Kaçtır ?

Vasiyetname, ölenin son arzu ve isteklerini geride kalanlara, özellikle mirasçılarına aktarma biçimidir. Bu özelliğiyle şekli anlamda ölüme bağlı bir tasarruf olup murisin son arzularını aktarabilmek ve bunun muhatapları açısından bağlayıcı olabilmesi için bazı şekil şartlarına uyulması ve bazı şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi halde vasiyetname iptal davasının konusu olabilmektedir.

İnsanlar genel olarak, yaşları ilerledikçe vasiyetname hazırlama eğilimindedirler. Fakat, vasiyetname hazırlamak için yaşın geçkin olması gibi bir şart olmamakla birlikte kanunda asgari bir yaş sınırı belirlenmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere vasiyetnamenin iptal davasının konusu olmaması için bu yaş şartının da gerçekleşmesi gerekmektedir. Metin bütünlüğünün bozulmaması amacıyla vasiyetname düzenlemenin şartlarına değinmek faydalı olacaktır.

Vasiyetname düzenleme şartları muris bakımından vasiyetname düzenleme ehliyeti anlamına gelmektedir. Kanunda geçen ifade ile; “Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve 15 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.” (TMK md 502) Vasiyetname düzenleyebilme ehliyetinin bulunması için düzenleyen kişinin 15 yaşını doldurmuş olması ve ayırt etme gücüne sahip olması yeterlidir. Tüm bu şartların vasiyetnamenin yapıldığı anda bulunması gerekli ve yeterlidir. Vasiyetnamenin yapılmasından sonra ayırt etme gücünün kaybedilmesi vasiyetnamenin geçerliliğini etkilememektedir. Keza aynı şekilde vasiyetname yapılırken bulunmayan ayırt etme gücünün sonradan kazanılması da vasiyetnameyi geçerli hale getirmemektedir. Genel ehliyet şartlarına bakıldığında tam ehliyetli olabilmek için ayırt etme gücüne sahip, kısıtlı olmamak ve ergin olmak gerekmektedir. Fakat vasiyetname düzenleyebilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve 15 yaşında olmak yeterlidir. Ayırt etme gücüne sahip olmak TMK’nın 13. maddesine göre, bir şahsın fiil ve istemlerinin saikini, sonuçlarını, kapsam ve etkilerini seçebilme ve bunlara uygun hareket edebilme yeteneğidir. Ehliyet durumlarına göre vasiyetname düzenleyebilme şartları şu şekildedir: Tam ehliyetli olanlar yani ayırt etme gücüne sahip, kısıtlı olmayan erginler tek başlarına vasiyetname yapabilirler. Sınırlı ehliyetliler yani tam ehliyetli olduğu halde birtakım sebeplerden ehliyeti sınırlanmış kişiler de tek başına vasiyetname düzenleyebilirler. Tam ehliyetsizler ayırt etme gücüne sahip olmadıklarından vasiyetname yapamazlar. Vasiyetname yapmak şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan yasal temsilcileri de tam ehliyetsiz adına vasiyetname yapamaz. Sınırlı ehliyetsizler yani kişi ayırt etme gücüne sahip olup da sınırlıysa, kısıtlıysa veya kişi ayırt etme gücüne sahip de henüz ergin değilse de 15 yaşını doldurmuş olması şartı ile vasiyetname düzenleyebilirler.

Yukarıda izah edilen vasiyetnamenin ehliyet şartlarında bir eksiklik bulunduğunda vasiyetname sakat haldedir. Sakat olan ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden hükümsüz olmayıp miras bırakanın ölümü ile birlikte geçerli bir tasarrufmuş gibi hüküm doğurur. Ancak vasiyetnamenin hüküm doğurması istenmiyorsa iptal davası açılabilir.

Yorum Yap

Your email address will not be published.