Bilinmeyen Miras Nasıl Öğrenilir ?

Günümüzde bilinmeyen mirasın nasıl öğrenileceği hep merak konusu olmuştur. Babadan ya da diğer mirasçı olduğunuz yerlerden miras kalıp kalmadığını veya miras olarak para kaldıysa bunları nasıl nerede ve ne miktar olduğunu kayıtlardan bulunması maalesef mümkün değildir.

Miras bırakanın taşınır ya da taşınmaz mal varlıklarının tamamının bilinmesi, adil bir miras paylaşımı için gereklidir. Öyle ki, kimi zaman mirasçılar tarafından vefat eden kişinin mal varlığında bilinmeyen taşınır ve taşınmaz değerlerin bulunması söz konusu olmaktadır. Örneğin, miras bırakanın çocukları tarafından bilinmeyen bir banka hesabı söz konusu olabilmekte ve bu durum sık sık yaşanabilmektedir. Bir başka örnek vermek gerekirse, muris çok eskiye dayanan bir taşınmaza sahiptir ancak bu sahiplik tapu kaydında görünmeyebilmektedir. Bu gibi durumlarda mirasçı, hak kaybına da maruz kalmaktadır.

Miras bırakan ile mirasçılar arasındaki bağ bazen kuvvetli olmayabilir. Ya da bu bağ kuvvetli olsa dahi mirasçılar tarafından ölen kişinin mal varlığı tam olarak bilinemeyebilir. Bu durumlarda miras araştırma işlemi yapılarak mirastan pay alacak kişilerin mağdur olmalarının önüne de geçilebilir.

Miras tespiti nasıl yapılır?

Bilinmeyen miras veya hangi bankada para var şeklinde merak edilen sorular için verilecek cevap mirasçının araştırma yaptıktan sonra iyi bir dava dilekçesi hazırlayarak Tespit Davası Açılması olacaktır.

Tespit davası açılmadan önce miras bırakanın yerleri, çalıştığı bankaların bilinmesi davanın kısa sürede sonuçlanmasını etkileyecektir.

Bir yasal mirasçının, miras payının muris tarafından kaçırıldığı durumlarda ne yapması gerekmektedir?

Hukuki bir uygulama olarak TAKBİS dışında yasal mirasçı, miras payının verilmediğini öğrendikten sonra isterse gayrimenkullerin bulunduğu ildeki belediyelere ya da bazı durumlarda gerektirdiği gibi vergi dairelerine başvuruda bulunarak bu sorunun üstesinden gelebilmektedir.

Miras kaldığını nasıl öğrenebilirim?

Gayrimenkullerde 1986 yılından günümüze “bina vergisi” adı altında belediyeler tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen bir uygulama söz konusu olmaktadır. Bu durumdan hareketle mirastan mal kaçırılmasında mağdur olan yasal mirasçıların, murislerinin yani yasal mirasçılarının geçmişte gayrimenkulü olduğunu tahmin ettikleri illerde yetkili belediyelere başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında hak sahiplerinin, yetkili mahkemeden aldıkları veraset ilamlarını yanında bulundurmaları önem teşkil etmektedir. Bu sayede söz konusu mirastan kaçırılan gayrimenkullerin bulundukları ilde yetkili belediyelerde gayrimenkuller hakkında geçmişe yönelik sorgulama yaptırabilir. Dolayısıyla belediyeler aracılığıyla geçmişte miras bırakanın vergisini ödediği gayrimenkulün ada, pafta ve parsel bilgilerini öğrenebilme imkânına da sahiptirler.

Yorum Yap

Your email address will not be published.