• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Gayrimenkul Ne Demek? 2023 Gayrimenkul Çeşitleri

Gayrimenkul olarak tanımlanan unsurlar bulunduğu yerden başka bir yere götürülemez. Bunun yanı sıra arazi üzerinde ve araziye bağlı olarak inşa edilen taşınmazlar gayrimenkul olarak adlandırılmaktadır. Gayrimenkullerin en önemli özelliği taşınmaz olmalarıdır. Ev, dükkân, arsa, bina gibi unsurlar gayrimenkul olarak tanımlanır.

Menkul kavramı ile değerli mallar ifade edilir. Ekonomik kıymete haiz olan ve taşınabilir özelliğe sahip olan mallar menkul olarak tanımlanır. Gayrimenkul, aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da görülür. Gayrimenkulün değerini ikame, uygunluk ve beklenti değişim ilkeleri belirler.

Bu kapsamda ikame ilkesine göre benzer ürün, mal ve hizmetler arasında en düşük fiyatlı olan en fazla talebi oluşturur. Gayrimenkul bulunduğu çevrenin özelliklerine ne derece uyumlu ise uygunluk ilkesini karşılıyor demektir. Gayrimenkulün bu günkü değerinin gelecekte beklenen getirilerinin bir fonksiyonu olduğu düşünülür.

Sosyal, ekonomik ya da devletle ilgili güçlerde yaşanan değişim gayrimenkul değeri üzerinde etkili olabilecek ilkeler arasında son sırayı alır. Gayrimenkul piyasasında yer alan katılımcılar mülkiyet haklarını para ve benzeri varlıklarla değiştiren kişilerdir. Bunlardan bazıları için şu örnekler verilebilir:

 • Kiracılar,
 • Alıcı ve satıcılar,
 • Kiraya verenler,
 • Yatırımcılar,
 • Emlak danışmanları.

Gayrimenkul kısaca ‘taşınmaz’ anlamına gelir. Arapça kökenli bu kelime; taşınması mümkün olmayan ev, bina, dükkân, arsa gibi yapıları ifade etmek için kullanılır. Menkul ise değerli malları ifade eder. Hisse senedi, döviz, otomobil vb. bu kapsamdadır. Ekonomik kıymeti olan, taşınabilir nitelikteki mallar menkul olarak nitelendirilir. Bunların para ile ifade edilmesi veya paraya çevrilmesi mümkündür. Televizyon ve telefon gibi eşyalar da menkul mallar kapsamındadır.

Gayrimenkul Nedir?

Ekonomik kıymete haiz olsa da taşınabilir olmayan şeyler gayrimenkul adını alır. Bir yerden başka bir yere niteliğini ve değerini kaybetmeden götürülmesi mümkün olmayan taşınmazlardır.

Yukarıda da anlatıldığı gibi evler, arsalar, dükkanlar vb. gayrimenkul kavramının muhtevasına dahildir. Bina, bağ, bahçe, tarla, arazi ve ofis gibi yapılar da gayrimenkuldür. Gemiler, menkul mallar içinde yer alır. Ancak, hukuki olarak gayrimenkul mal kabul edilirler. Sürekli olarak kaydedilen, tapu siciline bağımsız haklar ve madenler yine gayrimenkul sayılır. İktisadi işletmelere ait olan gayrimenkuller 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda bildirilmiştir. Buna göre; tesisatlar ve gayri maddi haklar da gayrimenkul kapsamındadır.

Gayrimenkulün sahibi olan kişi, onun kaynaklarına, üzerine ve altına da sahip demektir. Cami, okul ve hastane gibi idarenin hizmet malı niteliğine sahip taşınmazlar, özel mülkiyet içerisinde yer alamaz. Harman yeri, otlak, yayla, mera gibi taşınmazlar ise toplumun kullanımına tahsis edilmiştir. Bunlar idarenin orta malı niteliğindedir. Bunlara numaralar verilir, özel sicile yazılırlar. Fakat yine özel mülkiyete konu olmazlar.

Gayrimenkul sorgulama için bu adresi kullanabilirsiniz. TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Parsel Sorgulama uygulamasını kullanmak için il, ilçe ve mahalle bilgisini girmelisiniz. Ada ve Parsel alanlarını doldurarak sorgulama yapabilirsiniz.

Öte yandan tapu bilgileri sorgulama işlemi için bu linke tıklayabilirsiniz. Bunun için E-Devlet girişi yapmalısınız. Mobil İmza, E-Devlet Şifresi, T.C. Kimlik Kartı, Elektronik İmza veya banka yöntemlerinden birini kullanarak kimliğinizi doğrulayabilirsiniz.

Tapu Taşınmaz Beyan sayfası için ise  bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Gayrimenkul Danışmanı Nedir?

Gayrimenkul danışmanı, gayrimenkullerin satış, pazarlama ve kiralama gibi süreçlerini yönetmekle görevli kişidir. Kiralama ve satış sözleşmesi yapma, Emlak beyannamesi düzenleme salâhiyetine sahiptir. Pazarlama tekniklerini kullanarak gayrimenkulü alıcılara sunar.

Gayrimenkul Çeşitleri Nelerdir?

Bazı araştırmacılar gayrimenkul türleri konusunda şöyle bir sınıflandırma yapmışlardır:

 • Karma kullanımlı gayrimenkuller
 • Mesken grupları-konut amaçlı gayrimenkuller (Müstakil ev, apartman daireleri, bina, villa gibi oturum amaçlı gayrimenkulleri tanımlar.)
 • Turizm amaçlı gayrimenkuller
 • Tarımsal gayrimenkuller (Bunlar tarım amaçlı kullanılır. Gayrimenkulden faydalanan kişiye kazanç sağlar.)
 • Sınai nitelikli gayrimenkuller
 • Kentsel nitelikli araziler
 • Arsalar
 • Araziler (Boş araziler, çiftlikler vs.)
 • Özel amaçlı gayrimenkuller (müzeler, ibadethaneler, havaalanları, eğitim tesisleri vs.)
 • Endüstriyel gayrimenkuller (imalathaneler ve fabrikalar vs.)
 • Ticari gayrimenkuller (ticari işletmeler, ofisler, oteller, alışveriş merkezleri, mağazalar, turizm tesisleri ve iş merkezleri gibi, ticaret faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerlerdir).

Gayrimenkul (Taşınmaz) Ne Demek?

Gayrimenkul ekonomik değere sahip olsa bile bir yerden başka bir yere taşınamayan mallar için kullanılan bir kavramdır. Bu tür taşınmazların bir yerden başka bir yere değerini kaybetmeden götürülmesi mümkün olmaz. Ev, dükkân, arsa, bina, bahçe, bağ, ofis ve benzeri birçok örnek gayrimenkul kapsamında değerlendirilebilir. Gayrimenkule sahip olan kişinin onun kaynaklarına da sahip olduğu kabul edilir.

Gayrimenkul Çeşitleri Nelerdir?

Gayrimenkul çeşitleri kullanım amaçlarına göre sınıflandırılabilir. Bulunduğu araziye bağlı olan gayrimenkuller bulundukları yerden taşınamazlar. Mali değere sahip olsalar dahi bu mallar bir yerden başka bir yere götürülememektedir.

 • Karma amaçlı kullanılan gayrimenkuller,
 • Konut amacı ile kullanılan gayrimenkuller,
 • Turizm amacı ile kullanılan gayrimenkuller,
 • Tarımsal gayrimenkuller,
 • Kentsel araziler,
 • Arsalar,
 • Araziler,
 • Özel amaca uygun gayrimenkuller.

Konut amacı ile kullanılan gayrimenkuller arasında apartman daireleri, müstakil evler, villa tipi yapılar yer alır. Özel amaca uygun gayrimenkuller arasında ibadethane, müze, havalimanı gibi yapılar bulunur. Ticari gayrimenkuller üzerinde ticari faaliyetlerin yapıldığı her tür gayrimenkulü kapsar. Endüstriyel gayrimenkullerde ise satılacak mamullerin üretimi yapılır. Fabrika ya da enerji santralleri bunun için örnek verilebilir.

Taşınmaz Mal Nedir?

Taşınmaz mal olarak tanımlanan unsurlar bir yerden başka bir yere değer kaybetmeden taşınamayan malları kapsar. Arazi ve arazi üzerinde yer alan bina, ev, köprü ve benzeri yapılar gayrimenkul kapsamında kabul edilir. Gayrimenkul aynı zamanda taşınmaz mal anlamına gelir. Arz üzerindeki sabit olan tarla, bahçe, bağ, orman, apartman, otel, fabrika gibi bütün arazi, madenler, bina ve benzeri unsurlar taşınmaz mal niteliğini haizdir.

Taşınmaz mala sahip olanlar o malın altında ve üstünde yer alan her şeye sahip olur. Ekonomik değere sahip olan ve paraya çevrilebilen kıymetli mallar gayrimenkul olarak kabul edilmektedir. Mali değere sahip olmasına rağmen diğer mali değere sahip varlıklardan taşınamaz oluşu ile ayrılan gayrimenkuller araziye bağlıdırlar.

Son olarak, özel hukuk karakterli bir alt dal olan gayrimenkul hukukuna ilişkin hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına uzman yardımına başvurmanın önemine değinmek gerek. Bu çerçevede, bahse konu işlerde deneyimli ve uzman bir tapu ve gayrimenkul avukatından yardım almak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Taşınmaz hukukuna ilişkin düzenlemelerin hükme bağlandığı 4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu’na erişmek için tıklayınız.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Taşınmaz Ne Demek?

Bir yerden başka bir yere nakledilemeyen mallar taşınmaz olarak adlandırılır. Bu mallar mali değere sahip olsalar bile araziye bağlıdırlar ve taşınamazlar.

Emlak Ne Demek?

Emlak kavramı gayrimenkul yerine de kullanılmaktadır. Bu kapsamda emlak; taşınamaz mülkleri tanımlamada kullanılır. Emlak; toprağa sıkıca bağlıdır. Temeli topraktır ve taşınamaz. Gayrimenkul ise toprakla beraber altında ve üzerinde olan her şeyi kapsar.

Menkul Mal Nedir?

Menkul mal, değerli olan tüm malları tanımlamak için kullanılır. Döviz ya da hisse senedi gibi varlıklar menkul mallar arasında sayılır. Menkul mallar bir yerden başka bir yere taşınabilir. Ekonomik değeri bulunan menkul mallar nakit paraya çevrilebilme özelliğine sahiptir.

Gayrimenkul Mal Nedir?

Gayrimenkul mal bir yerden başka bir yere taşınamaz. Bulunduğu araziye bağlı olan gayrimenkul mallar bir yerden başka bir yere değer kaybetmeden taşınamazlar.

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

 

Yorum Yap

Your email address will not be published.