• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Miras İntikal Yapılmazsa Ne Olur

Kişilerin en çok korktuğu şeylerden biri olan miras süreci aslında o kadar da zor bir süreç değildir. Kişiye miras kalması durumunda kendisi veya avukatı tarafından miras işlemlerine başlanması gereklidir. Günümüzde birçok kişi bu işlemlerini avukatlarına vekâlet vererek kolaylıkla yaptırmaktadır.

İntikal bir yerden başka bir yere geçme, geçirilme anlamına gelmektedir. Miras intikali de kişinin ölümü halinde taşınmaz mallarının mirasçılarının üzerine geçirilmesidir. Mirasçı olarak belirlenmiş kişiler genellikle ölen hak sahibi ile arasında birinci dereceden kan bağı bulunan kişilerdir. Bu intikal işlemleri ise tapu müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Miras İntikali Nedir?

Miras hakkının veraset belgesinde ismi bulunan mirasçılara geçmesine “miras intikali” denmektedir.

Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Sulh Hukuk Mahkemesi veya Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte aşağıda yazılı belgeleri tamamlayarak bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde miras intikal işlemi gerçekleştirilecektir.

Miras intikalini gerçekleştirmek için bütün mirasçıların tek tek miras intikali istemesine gerek yoktur. Yalnızca bir mirasçı da miras intikal işlemini yapabilecektir.

Miras İntikal Yapılmazsa Ne Olur?

Miras intikali murisin ölümü itibariyle 2 yıl içinde yapılmazsa; Tapu müdürlüğü, mirasçılık belgesi düzenlenmesi için yargıya başvuracak ve müdürlük, belgeye göre tapu sicil kayıtlarını tescil ederek güncelleştirecektir.

Miras İntikal İşlemleri

Miras, mirasçılara kendiliğinden ve bir bütün olarak geçmektedir. Fakat taşınmazlarda hak sahipliğinin tapu ile ispat edilmesi dolayısıyla taşınmaz, mutlaka kendi adlarına tescil ettirilmelidir.

Miras kalan gayrimenkulün intikal işlemlerinin nasıl yapılacağını sırasıyla anlatacak olursak;

  • İlk olarak noterden veya Sulh Hukuk Mahkemesinden veraset belgesinin alınması gerekir. Bu belgeden en az 3 tane almanız sizin için iyi olacaktır.
  • Miras kalan gayrimenkulün tapu fotokopisi ya da tapu kaydı ile birlikte belediyeye başvurularak gayrimenkulün rayiç değerini gösteren belge alınması gereklidir. Rayiç değer belgesinden en az iki tane alınması gereklidir.
  • E-devlet üzerinden ya da yetkili vergi dairesinden veraset ve intikal vergisi ödenecektir.
  • Yukarıda yazılan belgeler de tamamlandıktan sonra Tapu Müdürlüğüne başvuru yapılır ve intikal gerçekleştirilir.

Miras Tapu Masrafı Ne Kadar?

İntikal ve veraset vergisi ödenerek miras olarak alınmış gayrimenkulün tapu harcı ödemesi yapılmaz. Sadece döner sermaye bedeli ödenecektir. 2021 yılı için tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli olan 171,25 TL’ye ek olarak 23,50 TL tutarında ilave hizmet bedeli tahsil edilir. İki işlemin toplamı olan 194,75 TL döner sermaye bedelidir.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

 

Yorum Yap

Your email address will not be published.