Kamulaştırma

A-Kamulaştırma (İstimlak) Nedir? Mülkiyet hakkı Anayasamızın 35. maddesiyle koruma altına alınmış, malikin sahip olduğu mal…

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetname miras hukukuyla ilişikili terimlerdir. Miras hukuku, insanların sağlığında edinmiş oldukları malvarlıklarının…