• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Reddi Miras Dilekçesi Nereye Verilir ?

Reddi miras davası talebi, miras beyannamesinin açıldığı yerin, Sulh mahkemelerinde gerçekleştirilebilmektedir. Reddi Miras Davalarına Sulh hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Mirasın reddi dilekçesi, mirası bırakan kişinin vefatından sonraki 3 ay içerisinde, mutlaka gerekli mecralara iletilmelidir. 3 ay içerisinde mirasın reddi talebinde bulunmayan kişiler, istemeseler dahi mirası almak zorunda kalırlar.

Mirasın reddi mahkemesi süresi içerisinde, kişiler tarafından yapılmış olan ret beyanı, Sulh mahkemesi tarafından kütüğe işlenir ve kişiler mirası reddetmiş sayılır. Reddi miras yapan mirasçı, eğer isterse mirası kabul etmediği konusunda bir evrakı mahkemeden de alabilir.

Mirasın Reddinde Alacaklıların Hakkının Korunması

Mirasın reddinde alacaklıların korunması, miras bırakanın alacaklılarından mallarını kaçırması için, yaşadığı sırada muvazaalı olarak yaptığı işlemlerin önü kesilmeye çalışılmasıyla sağlanmaktadır.

Kanunun 618. Maddesine göre, reddi miras yapan mirasçılar, murisin ölümünden 5 yıl önceki zaman dilimi içinde, kendisinden devraldıkları ve geri vermek zorunda oldukları malların ederi oranınca, alacaklılara karşı da sorumlu tutulmaktadır.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Reddi miras yapmanın yolu, mirasçının kendisine bırakılan mirastan feragat ettiğini bildirmek suretiyle, hakim karşısına çıkıp sözlü ya da yazılı beyan yapmasıyla gerçekleşmektedir. Mirasın reddi için hazırlanan beyannamede herhangi bir kayıt ya da şart yer almaz.

Mirasın Gerçek Reddi

Gerçek reddi miras, Medeni Kanunun 609. Maddesinde belirtilen kurala göre, ayırt etme yetkisine sahip olan ergin mirasçıların, miras bırakanın ölümü veya mirasın kendisine kalma durumu meydana geldikten sonra, reddi miras talebini ilgili sulh mahkemesine yazılı ya da sözlü olarak beyan etmesiyle gerçekleşir.

Mirasçının, reddi miras talebini gerçekleştirmesi sırasında uymak zorunda olduğu bir şart ya da kural bulunmamaktadır. Mirasçı mirası kayıtsız ve şartsız olarak kesin bir şekilde reddetmelidir. Bunu yanında, mirasın bir kısmını reddetmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Mirasın Hükmen Reddi

Hükmen reddi miras, Türk Medeni Kanununun 605. Maddesince belirtildiği üzere, miras bırakanın ölüm zamanında borçları sebebi ile aczi açık bir şekilde anlaşılıyorsa veya bir belge ile kanıtlanmış ise, hükmen reddi miras gerçekleşmiş olur.

Sonrasında, mirasçıların reddi miras işlemi için ekstra bir beyanda bulunmaları gerekmez. Kişiler hükmen mirası reddetmiş sayılırlar.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

 

Yorum Yap

Your email address will not be published.