• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Yabancılar Hukuku

Türkiye, birçok yabancı uyruklu kişinin ziyaret ettiği, çalıştığı, yatırım yaptığı ve bulunduğu ülkelerdendir. Türkiye’de bulunan yabancıların sayıca artması, yabancılar ile ilgili hukuki problemlerin de artmasına ve bu alanda çeşitli düzenlemeler yapılmasına neden olmaktadır. Yabancı uyruklular, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından kendilerine tanınan hakları öğrenmek için Yabancılar Hukuku’na hakim, deneyimli ve uzman bir avukattan hukuki yardım alırlar.

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancılarca merak edilen hususlardın başında oturma ve çalışma izni gelir. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de oturabilmesi veya çalışabilmesi için Yabancılar Hukuku kapsamında ifade edilen belirli koşulların karşılanması gerekir. Yabancı uyruklu kişiler, Yabancılar Hukuku üzerine uzmanlaşmış avukatkardan hukuki danışmanlık almak suretiyle oturma ve çalışma izni alma sürecini tamamlayabilir. Bunun yanı sıra, bilhassa Türkiye’deki gayrimenkullere olan artan ilgi ile birlikte yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alma talepleri de artmaktadır. Türkiye’den gayrimenkul almak isteyen yabancılar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından farklı hükümlere tabidir. Yasaca ifade edilen koşulların sağlanmasıyla birlikte yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’den gayrimenkul satın alabilir. Bu sürecin kısa sürede sorunsuz bir biçimde tamamlanabilmesi adına İstanbul yabancılar hukuku avukatı ile iletişim kurmak, avukatın bilgi ve birikimi nezaretinde işlemleri pratik bir biçimde tamamlamak isabetli olacaktır.

Yabancılar Hukuku Avukatı

Yabancılar hukuku avukatı, yabancılar hukukuna hakim olan ve bu alandan doğan işlem ve uyuşmazlıklara hukuki yardım sağlayan avukattır. Yabancıların Türkiye’de oturabilmesi, çalışabilmesi veya mülk edinebilmesi gibi hususlar farklı düzenlemeler ile hüküm altına alınmış olup bu işlemlerini profesyonel destek almak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde kişiler, hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle hak, menfaat ve zaman kaybı yaşayabilir. Deneyimli yabancılar hukuku avukatından alınacak hukuki danışmanlık ile olası problemlerin önüne geçilerek arzu edilen sonuca kısa sürede ulaşılması sağlanmaktadır. Vatandaşlık avukatı tarafından verilen hukuki hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’den ev ve arazi alma süreci,
 • Yabancı menşeili dernek ve vakıfların Türkiye temsilcilik ve şube işlemleri,
 • Oturma izni,
 • Çalışma izni,
 • Türk vatandaşlığı alma,
 • Yabancı uyruklunun deport edilmesi ve iptali,
 • Mavi kart,
 • Tanıma tenfiz davası,
 • Yabanc uyruklu kişilerin Türkiye’de şirket kurması süreci,
 • İnsani ikamet izni,
 • Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı,
 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı,
 • Türkiye’den banka hesabı açılması işlemleri,

Başta olmak üzere birçok işlemde hukuki yardım sağlar.

Deneyimli Yabancılar Hukuku Avukatı

Türkiye, yabancı yatırımcıların ilgisine mazhar olan ve her geçen gün daha fazla yatırım alan ülkelerden birisidir. Türkiye’de mali açıdan yarar ve menfaat gören yabancı uyruklu yatırımcılar, sermayelerini değerlendirmek için Türkiye’de iş kurma arzusunu taşımaktadır. Yabancıların iş kurma süresinde nasıl hareket etmesi gerektiği, hangi belge ve evrakların ibraz edilmesi gerektiği ve başvuru işlemleri ile ilgili uzman desteği sağlayan kişiler ise yabancılar hukuku avukatı olarak isimlendirilir. Deneyimli vatandaşlık hukuku avukatından alınacak danışmanlık hizmeti sayesinde Türkiye’de kurulmak istenen şirketlerin, mevzuata uygun bir biçimde kurulması ve bu sayede maddi ve manevi zararların önlenmesi sağlanmaktadır.

İstanbul Yabancılar Hukuku Avukatı

Türkiye, dünya genelinde en fazla yabancı uyruklu sığınmacı barındıran ülkeler arasındadır. Bilhassa son yıllarda artan yabancı sığınmacı sayısı ile birlikte Türkiye’ye iltica etmek isteyen diğer yabancılar tarafından nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, cevap bekleyen önemli sorular arasındadır. Türkiye’ye iltica etmek isteyen yabancı uyruklu sığınmacıların iltica gerekçesini açık, net ve etkili bir biçimde ifade etmesi, müracatın müspet sonuçlanması adına son derece önemlidir. İşte bu noktada, İstanbul vatandaşlık avukatı, iltica talebinde bulunmak isteyen yabancılara gerekli hukuki yardımı sağlamak suretiyle iltica prosedürünün doğru bir şekilde işletilmesi ve yürütülmesi sürecini gerçekleştirir.

İstanbul Yabancılar Avukatı Ücretleri

İstanbul yabancılar avukatı ücretleri söz konusu olduğunda net bir miktar ifade etmek suretiyle fiyat listesi vermek mümkün değildir. Zira İstanbul yabancılar hukuku avukatı, avukatlık ücretini belirlerken öncelikle somut olayı etraflıca değerlendirir. Her bir somut olay, farklı büyüklükte iş yükünü de beraberinde getireceği için avukatlık ücretleri değişiklik gösterir. Net bir fikir sahibi olunmak isteniyorsa bu durumda yabancılar hukuku avukatı ile iletişim sağlamak ve arzu edilen hukuki yardıma konu işlemin tüm detaylarını aktarmak gerekir. Takribi bir bilgi edinmek içinse, her yıl baro tarafından güncellenerek yayınlanan asgari ücret tarifesine göz atılabilir.