• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Ticaret Hukuku

Birçok şirket ticari hayatında belli noktalarda avukata ihtiyaç duyar. ESEN Hukuk Bürosu olarak,  şirketler hukuku kapsamında şirketlerin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya ortaklarının taraf olduğu her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konularında da danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız.

Gelişen ve globalleşen ekonomik yapı nedeniyle, ticari işletmelerin sayısının hayli artmasından ötürü, hukuki riskler ve ticaret hukuku cezai şartlarında da paralel olarak artış göstermektedir. Ticari iş ve borç ilişkileri, ayrıntılı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, ticari işler yapan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki danışmanlar aracılığıyla ilerlemesinde fayda vardır. Ticari işletmelerin “Koruyucu Avukatlık” hizmetinden yararlanmamaları durumunda, ciddi ve yıkıcı sonuçlar ile karşılaşabilmektedir.

ESEN Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

Ticaret hukuku; şirketler hukuku, taşıma hukuku, deniz ticareti hukuku, kıymetli evraklar hukuku, ticari işletme hukuku, rekabet hukuku, sermaye piyasası hukuku, sigorta hukuku, fikri mülkiyet hukuku gibi alanları da içinde barındıran çok geniş alanda etkisi olan bir hukuk dalıdır. Ticaretin olduğu her alanda ticaret hukuku karşımıza çıkmaktadır.

Ticaret hukukundan doğan anlaşmazlıklarınızın çözümünde Esen Hukuk Bürosu avukatları olarak uzman kadromuz ile müvekkillerimize profesyonel danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktayız. Ticaret hukuku alanında sunmuş olduğumuz hizmetler şu şekildedir;

 • Şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması,
 • Günlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı,
 • Proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması,
 • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması,
 • Şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi,
 • Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılması,
 • Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması,
 • Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi,
 • Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Şirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması,
 • Sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafların yönetilmesi,
 • Ticaret ve şirket davalarında; yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet, alış ve satış sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfiz gibi geniş bir perspektifte hizmet verilmesi,
 • İdare ve ceza hukuku alanında kaçakçılık, gümrük, kurumlar vergisi ve vergilendirme, transfer fiyatlandırması, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları hakkında danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Müvekkillerin şafak baskınları, soruşturmalar ve sözlü savunmalar sırasında temsil edilmesi.

Hemen bizimle iletişime geçerek Esen Hukuk Bürosu olarak sunmuş olduğumuz ticaret hukuku hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yorum Yap

Your email address will not be published.