• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Miras Hukuku

Miras Hukuku, en geniş tanımı ile; kişinin yaşamını yitirmesiyle birlikte malvarlığının akıbetinin ne olacağını düzenleyen kuralları ihtiva eder. Oldukça geniş bir düzenleme alanına sahip olan miras hukuku, yalnızca kişilerin ölümü sonrası malvarlıklarının akibetini düzenleyen hükümlerden mürekkep değildir. Miras hukuku, kişilerin hayatta iken mirası ile ilgili gerçekleştireceği tasarrufları da düzenleme altına alır. Mülkiyet hakkının temel bir görünümü olan miras hukuku, medeni hukukun oldukça geniş bir dalı olarak kendini gösterir.

Miras Hukuku Avukatı

Avukatlar, hukukun herhangi bir alanında uzmanlaşma, ilgili alandan doğan işlem ve uyuşmazlıklara hizmet verme hürriyetini haizdir. Mesleki açıdan daha çok miras hukuku üzerine yoğunlaşan, yıllarını bu alana vakfeden avukatlar uygulamada miras hukuku avukatı olarak isimlendirilir. Her ne kadar bu tür branşlaşma içeren mesleki isimler yasal olmasa dahi uygulamada bu şekilde kullanıldığı için makale içerisinde de miras hukuku avukatı olarak ele alınmıştır. Miras hukuku avukatı, miras hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi sürecinde görev alan hukuk uzmanıdır. Miras hukuku avukatı, murisin vefatından önce:

 • Vasiyetnamenin hazırlanması,
 • Mirasçılıktan çıkarma prosedürü,
 • Tasarruf nisabı dahilinde ölüme bağlı tasarruf işlemi,
 • Miras sözleşmesi hazırlanması,
 • Mirastan feragat işlemleri,
 • Vasiyetnamenin geri alınması,
 • Miras sözleşmesinin iptali işlemleri,
 • Mirasçı atama ve ölüme bağlı olarak vakıf kurma tasarrufları,

Şeklinde sıralanabilir. Miras avukatı tarafından verilecek hizmetler yalnızca sıralanan hizmetler ile sınırlı değildir. Miras avukatı temelde, murisin ölümü ile birlikte hukuki hizmetlerini gerçekleştirir. Bu kapsamda, miras avukatı tarafından verilebilecek hizmetler şu şekilde ifade edilebilir:

 • Yasal mirasçıların saklı pay hakları,
 • Vasiyeti tenfiz memuru tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi,
 • Muris muvazaası davasının açılması ve takibi,
 • Vasiyetnamenin yerine getirilmesi işlemleri,
 • Tenkis davası açılması ve takip edilmesi,

Başta olmak üzere miras paylaşımına ilişkin kişilerin yaşadığı uyuşmazlıklara hukuki zeminde çözüm üretlemktedir.

Deneyimli Miras Hukuku Avukatı

Miras, mülkiyet hakkının en temel ve esas unsurlarından biri olup, anayasada düzenleme alanı bulan son derece önemli bir üst çatıdır. Miras hukuku altında kişiler, hiç beklemediği uyuşmazlıkların tarafı olabilir ve bu uyuşmazlıklarda en doğru hukuki işlemleri ve savunmayı gerçekleştirmediği takdirde çok ciddi hak ve menfaat kaybı yaşayabilir. Miras hakkının, dolayısıyla mülkiyet hakkının kaybedilmemesi adına miras hukukundan doğan tüm işlem ve uyuşmazlıklarda arzu edilen neticenin kısa sürede elde edilmesi için deneyimli miras hukuku avukatı ile iletişim kurulması ve kendisinden hukuki yardım alınması son derece yararlı olacaktır.

İstanbul Miras Hukuku Avukatı

Miras paylaşımı hususunda taraflar, herhangi bir hak kaybı yaşamamk adına deneyimli miras hukuku avukatına vekalet vererek sürecin avukatın bilgi ve birikimi nezaretinde ilerlemesini arzu eder. Bu takdirde müvekkil, sürecin ihtiva ettiği işlemlere ilişkin merak ettiği hususlarda bilgi de alabilir. Kişi, vekillik hizmetinin yanı sıra yalnızca hukuki danışmanlık hizmeti de alabilir. Miras avukatı, hukuki danışmanlık vermek suretiyle hukuki sürecin ne yönde ilerlemesi gerektiğini, süreç içerisinde hak kaybı yaşanmaması adına tamamlanması gereken işlemleri ve yasal süreleri aktarır.

Miras hukuku, oldukça farklı ve çeşitli işlemleri ihtiva eder. Miras hukukundan doğan işlemlerin bir kısmı için genel vekaletname kafi gelirken bir kısmı için özel yetkiler içeren özel vekaletname düzenlenmesi gerekir. Bunların yanı sıra bazı işlemler ise vekil aracılığı ile değil  bizzat kişi tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemlerdir. İşlemlerden bazılarının özel vekaletname ile gerçekleştirilebilmesinin nedeni, bu işlemlerin kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ile ilgili olmasından ileri gelmektedir.

İstanbul Miras Avukatı Ücretleri

İstanbul miras avukatı ücreti, müvekkil veya hukuki danışmanlık alacak kişi ile avukat arasında serbstçe belirlenir. Bu serbestliğin tek bir istisnası, baro tarafından getirilen asgari ücret tarifesidir. Baro tarafından her yıl başında belirlenen ücret tarifesinin altında bir miktarda anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle, asgari ücret tarifesine göz atılması, ücretler hakkında fikir sahibi olunması adına önemlidir. Ancak burada belirtilen miktarların asgari tutarlar olduğu unutulmamalı, somut olayı değerlendiren avukatın daha yüksek bir fiyatlandırmada bulunabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir. Zira İstanbul miras hukuku avukatı, önüne gelen olayı tüm özellikleri ile inceler ve dosyanın kendisine getireceği iş yükünü gözeterek ücretlendirmesini ifade eder. Miras hukuku avukatı ücretine net bir şekilde vakııf olabilmek için avukat ile iletişim kurmak ve somut olayı etraflıca izah etmek gereklidir.