• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Ceza Hukuku

Toplumsal yaşamanın ve düzenin sağlanması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına belirli kuralların, yasakların ve düzenlemelerin konması zaruridir. Toplumu düzenleyen kurallar içerisinde yalnızca hukuk kurallarının yaptırım gücü bulunur. Bu itibarla toplumun asayişi ve düzeni, devlet tarafından koyulan hukuki kurallar ve söz konusu kuralların ihlaline bağlanan yaptırımlar ile sağlanmaktadır. Toplumsal kuralların ağır biçimde ihlal edildiği haksızlıklarla ilgilenen ve bu haksızlıklara ceza ve güvenlik tedbirleri uygulayan hukuk dalı Ceza Hukukudur.

Devlet, Ceza Hukuku düzenlemeleri ile suç teşkil eden eylemleri tespit eder ve söz konusu suçların işlenmesi halinde faillere, yaptırımları tabi tutar. Toplumsal yaşamın sağlıklı bir şekilde tezahür etmesi için olmazsa olmaz olan Ceza Hukuku, kişilerin ve toplumun temel değerlerini en etkili şekilde koruyan, düzenleme altına alan hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku Avukatı

Türk Hukuk Sisteminde avukatlık mesleği için düzenlenmiş herhangi bir branşlaşma mevcut değildir. Esasında; ceza hukuku avukatı, boşanma avukatı, tapu ve gayrimenkul avukatı gibi mesleki branş ifade eden tanımlamalar yasal değildir. Ancak avukatlar, hukukun istedikleri dalında uzmanlaşmakta serbesttir. Uzmanlaşılan alandan doğan davalara vekalet eden, hukuki danışmanlık sağlayan avukatlar uygulamada ceza hukuku avukatı olarak isimlendirilir.

Ceza avukatı; Ceza Mahkemeleri eliyle yürütülen ceza davalarında mağdur, müşteki ve sanıkların adilane bir yargılamaya muhatap olması adına müdafaalarını üstlenir, müvekkillerinin yasal haklarını en etkin şekilde korur. Ceza avukatı yalnızca mahkemeye intikal eden dosyalarda değil, soruşturma sürecinde de müvekkillerinin yasal haklarını müdafaa etmekle sorumludur. Yasalar gereği suç sayılan fiilleri işledikleri nedeniyle yargılanan kimseler, yargılama neticesinde oldukça ağır cezalar ile karşı karşıya kalabilir. Bunun yanı sıra mağdur ve müşteki sıfatını haiz olan kişiler de, suç sayılan eyleme maruz kalmaları nedeniyle ağır zarar görebilir. Her iki halde de oldukça önemli bir sorumluluk üstlenenen ceza hukuku avukatı, sorumluluklarını ifa edebilmek adına son derece hassas bir çalışma gerçekleştirerek dava dosyasına dair etraflı bir çalışma yapar. Aksi halde, ceza yargılamaları neticesinde ağır yaptırımlar söz konusu olduğu için hak kaybı yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

İfade edilen haller nedeniyle ceza davalarına taraf olan kişilerin, hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına emsal davalar ile deneyim kazanmış uzman bir ceza avukatından profesyonel destek alması son derece önemlidir. Ceza avukatı, müvekkili ile kurduğu iletişimi etkili ve şeffaf bir biçimde yürütür. Zira, müvekkilin avukatına aktarmadığı veya sakladığı bir bilgi nedeniyle davanın müspet yönde değil menfi yönde seyretmesi olasıdır. Dolayısıyla, ceza avukatı ile kurulacak iletişimin şeffaf ve etkili bir iletişim olması, mevcut durumun müspet sonuçlanması adına oldukça mühimdir.

Ağır Ceza Hukuku Avukatı

Ağır ceza hukuku avukatı, ağır ceza mahkemeleri eliyle yürütülen davalarda görev alan, müvekkillerinin haklarını etkin bir şekilde savunan müdafaa makamıdır. Ağır ceza avukatlarının görev aldığı davalardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir:

 • Rüşvet ya da resmi belgelerdeki sahtecilik suçları,
 • Nitelikli dolandırıcılık suçları,
 • Gasp, yağma ya da hırsızlık suçları,
 • Taksirle insan öldürme suçu,
 • Kasten insan öldürme suçu,
 • Ağırlaşmış yaralama suçları,
 • Zimmet suçları,
 • Milli savunmaya karşı çıkılması,
 • Devletin egemenlik organlarına ya da alametlerine nitelikte suçlar işlemek,
 • Devletin sırlarına karşı casusluk suçları,
 • Propaganda ya da terörle mücadele suçları .

İstanbul Ceza Hukuku Avukatı

İstanbul ceza hukuku avukatı, soruşturma sürecinde ve ceza mahkemelerinde yürütülen dava sürecinde müşteki, sanık ve mağdurun adilane bir yargılama geçirmesi için etkin bir şekilde savunulmasını üstlenir ve yasal haklarını yargı mercii önünde korur. Suç teşkil eden fiiller neticesinde yargılamaya taraf olan kişiler, yargılama neticesinde oldukça ağır cezalar ile muhatap olabilir. Bununla birlikte mağdur ve müştekiler de suç nedeniyle ciddi zararlara uğrayabilir. Bu itibara, her iki tarafın da İstanbul ceza avukatı ile iletişim sağlayarak ceza yargılamasında en etkili bir şekilde savunulması adında hukuki yardım talep etmesi elzemdir.

İstanbul Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza ve ağır ceza davası olan kişiler, davallarında arzu ettikleri neticeyi elde etmek, hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına deneyimli bir İstanbul ceza avukatı tarafından temsil olunmak ister. Bu nedenle, İstanbul ceza avukatı ücretleri konusunda sık sık araştırma yapar. İstanbul ceza avukatı ücretleri hususunda net bir miktar ifade etmek mümkün değildir. Zira, avukat tarafından uygulanacak fiyatlandırmaya etki eden bir dizi metrik bulunur. Söz gelimi; somut olayın hangi suç kategorisinde yer aldığı, dosya masrafları ve dava süresi, iş yükü ve sair hususlar değerlendirilerek ücretlendirme belirlenir. Avukat ücretleri hususunda net tutarı öğrenmek isteyen kişilerin muhakkak avukat ile iletişim kurması ve somuy olayın tüm özelliklerini şeffaf bir şekilde aktarması gerekir.