Ceza Hukuku

Ceza hukuku alanında avukatlar şüpheliyi, sanığı, mağduru, suçtan zarar göreni, katılanı, suçtan sorumlu olan diğer kişileri temsil ederler. İnsanın en temel haklarından olan özgürlük hakkının kaybedilmemesi açısından etkili ve güçlü temsil edilme hayati öneme sahiptir. Mağdur bakımından kaybın telafisi ve mağdurun vicdanen tatminini sağlamak esas gaye iken, şüpheli ya da sanık bakımından özgürlüğün korunması, haksızlığa uğranmaması ve orantısız yaptırımlara maruz kalınmaması temel amaçtır.

Ceza hukuku özgürlüğe direkt etki eden bir dal olması nedeniyle riske atılmaması gerekir. Bu sebeple avukat ile temsil bu bağlamda çok önemlidir. Avukatın da sizi temsil kabiliyeti önemlidir. Zira ceza hukukunda amaç maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla delillerin ortaya konulmasında, etkili savunmada, var olan ve zarara uğrayan menfaatin veya hakkın talebinde, müvekkil ile iletişimde, kanunlara ve diğer mevzuata hâkimiyette avukatın rolü hakkın yerini bulması için belirleyicidir. Biz de ESEN Hukuk Bürosu olarak;

  • Müvekkilimizin tüm kişilik, özgürlük, maddi ve manevi haklarını koruyoruz.
  • Müvekkillerimize kapsamlı ve detaylı bir savunma hazırlayarak mahkeme dosyalarına ve soruşturma dosyalarına sunuyoruz.
  • Müvekkillerimiz için davaya konu olan delilleri araştırıyor ve doğru delillere ulaşarak müvekkilimiz lehine etkili bir yargılama sürdürülmesini sağlıyoruz.
  • Ceza avukatı olarak davaya sonradan müdahil olduysak önceki duruşmaları inceleyerek ve detaylı bir çalışma hazırlayarak müvekkilimizin daha fazla mağdur olmasını engelliyoruz.
  • Müvekkillerimiz açısından zor olan dava süreçlerinde özgürlüklerine kavuşmaları ya da haksızlığa uğramalarına karşı çalışkan, disiplinli ve stratejik bir şekilde ilerleyerek davanın sürecini en iyi şekilde yönetiyoruz.