Ölen Kişinin Çocuğu Yoksa Miras Nasıl Paylaşılır

Mal varlığı kişinin ölümünün ardından, geride bırakmış olduğu yüklü para veya karşılığı yüklü para eden gayrimenkul gibi şeylerdir. Kişinin ölümünden sonra kalan malvarlığı, öncelikle kişi vasiyetinde malvarlığını herhangi birine bıraktığını belitmiş ise,  o kişiye verilir. Ölen kişinin bıraktığı miras kimseye bırakmamış ise belirlenen yasalar dâhilinde birinci derece akrabalarına eşit olarak dağıtılır.

Miras Hukuku

Bir vefat durumu sonrasında, ölen kişinin arkasında bıraktığı malvarlığının nasıl, kimlere ve ne şekilde paylaştırılacağı Türk Miras Hukuku esaslarınca belirlenir. Ancak böyle bir durumda, Miras Hukuku alanında deneyimli ve sizi temsil edebilecek olan bir avukattan destek alınmasında da çok büyük önem vardır. Miras işlemlerinin takibi ve hızlı bir şekilde yapılması, özellikle birden fazla hak sahibi varsa her kafadan ayrı ses çıkmasına sebep olur. Destek alınacak avukat bu konularda, size yardımcı olacak ve işlemlerin en doğru şekilde yapılmasında yardımcı olacaktır. Ayrıca avukatın, malvarlığının adaletli bir şekilde dağıtılması konusunda da sorun çıkmaması açısından, ciddi oranda faydalı olacaktır.

Ölen Kişinin Çocuğu Yok ise Malvarlığı Kime Kalır?

Miras hukuku, ölen kişinin çocuğunun olmaması durumunda, kalan mirasın eşe, anne ve babanın sağ olması durumunda ise hem eş hem de anne ve babaya paylaştırılması hakkı tanır. Yani mirasın paylaştırılacağı birinci derece akrabalar eş, anne ve baba olmaktadır.

Vefat eden kişinin anne, babası ölü, eşi sağ ve büyükanne, büyükbabası yaşıyor ise bu durumda, büyükanne ve büyükbaba da mirastan pay alır. Diğer bir tabir ile ölen kişinin büyükanne ve büyükbabasının yaşıyor olması demek, zümre başı olarak kabul edilir. Zümre başı ailenin en büyüğü anlamına gelir ve bu durum sonucunda ölen kişinin kardeşlerinin yani alt soyun malvarlığından pay alması da pek mümkün olmayabilir.

Ölen Kişinin Hiç Kimsesi Yok ise Mirasa Ne Olur?

Miras Hukuku tarafından belirlenen kurallara  göre, ölen kişinin eş, çocuk, anne ve baba, büyükanne veya büyükbaba, kardeş gibi hiçbir akrabanın bulunmaması halinde, arkasında bıraktığı malvarlığı, direkt olarak devlet hazinesine aktarılır.

Yorum Yap

Your email address will not be published.