• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Miras Davaları Nasıl Açılır

Miras davaları, miras hukuku ilişkisinde doğan davalardır. Miras davaları nedir?  Miras davaları nasıl açılır? “Miras nasıl bölüştürülür? gibi sorulara cevap vermeden önce “miras” kavramı üzerinde durmak faydalı olacaktır.

Miras Davası Nedir? Ve Dava Süreçleri Nasıldır?

Miras, miras bırakanın vefatıyla birlikte terekesinde bulunan malvarlığı değerlerinin aktifleri ve pasifleriyle birlikte doğrudan kalan mirasçı veya mirasçılara geçmesidir. Külli halefiyet prensibi gereğince mirasçılar sadece miras bırakanın sahip olduğu para, taşınır ve taşınmaz eşya, ayni haklar ve alacak haklarına değil; bunlarla beraber aynı zamanda miras bırakanın borçlarına da sahip olacaktır. Mirasın doğrudan geçmesi ise başkaca bir işleme gerek kalmaksızın miras bırakanın vefatıyla birlikte mirasın kanun gereği ve kendiliğinden mirasçılara geçmesidir.

Mirasın kimler arasında ve ne şekilde paylaştırılacağına dair kanun hükümleri TMK’da yer almaktadır. Dolayısıyla bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde TMK hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlar size oldukça yardımcı olacaktır. Miras davaları farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Uygulamada sıkça karşılaşılan miras davalarını bu şekilde sıralayabiliriz:

 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Veraset belgesinin iptal davası
 • Miras sözleşmesinin iptal davası
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası
 • Mirasçılıktan çıkarmanın iptal davası
 • Tenkis davası

Veraset Belgesinin İptali Davası

Veraset belgesinin iptali davası en çok karşılaşılan miras hukuku davalarından biri olmaktadır. Veraset ilamı kişinin mirasçı olup olmadığını net olarak gösteren belgedir. Eğer bir kimse mirasçı olmasına rağmen veraset ilamında gösterilmemişse ve veraset ilamı henüz kesinleşmemişse bu veraset ilamına itiraz edebilmektedir. Ancak veraset ilamı kesinleşmişse veraset ilamının iptali için dava açması gerekecektir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası diğer bir ismiyle mirastan mal kaçırma davası en çok karşımıza çıkan miras hukuku davalarından bir diğeridir. Muris muvazaası ile birlikte miras bırakan vefatından önce yaptığı bir hukuki işlem ile taşınmazını bir başkasına devrederek mirasçılarını mirasın bir kısmından veya tamamından mahrum bırakmayı hedeflemektedir. Örneğin miras bırakan bağışlama sözleşmesi ile bir taşınmazını tapuda başka bir kişiye devrettiğinde mirasçılar miras bırakanın vefatından sonra bu hukuki işlemin iptalini isteyebileceklerdir. Dolayısıyla miras bırakan bu işlemin daha sonradan iptal edilmesine engel olmak için söz konusu hukuki işlemlerini satış sözleşmesi ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak göstermektedir. İşte bu gibi durumlar karşısında muris muvazaasının varlığından söz etmemiz mümkün duruma gelecektir. 

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

 

Yorum Yap

Your email address will not be published.