• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Kira Sertifikaları Nedir?

Kira sertifikaları, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık ve haklardan yarar elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan sermaye piyasası araçlarıdır. Sukuk orta ya da uzun vadeli sabit ya da değişken getiri imkanı sağlayan ve faizsiz sermaye piyasası ürünü olup, likit bir finansal araç olarak ikincil piyasada işlem görmektedir. Kira sertifikaları, faizin yasak olduğu İslam Finans Sisteminin önemli yapı taşlarındandır.

Kira sertifikaları herhangi bir şekilde faize dayalı işlemleri içermediği ve kira geliri helal faaliyet sayıldığı için özellikle Ortadoğulu yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Sukuk, sözleşmeye dayalı gelirleri kapsamakta, bu nedenle de aynı faize dayalı sermaye piyasası araçları gibi tahmin edilebilir bir nakit akışı sağlamaktadır.

Kira sertifikaları Sermaye Piyasası Kanunu’nda “Kira sertifikaları, her türlü varlık veya hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, nitelikleri Kurulca belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kira sertifikalarına konu olan şeyler varlık ve haklar olsa da bunların neler olduğu belirlenmemiştir. Haklar bakımından Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunlarda düzenlenmiş bulunan haklar kira sertifikalarının uygulama konusuna girecektir. Varlık bakımından ise her türlü menkul ve gayrimenkul mal varlık kapsamında değerlendirilebilir.

Kira sertifikaları Kira Sertifikaları Tebliği’de Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymet” olarak tanımlanıştır.

Kira Sertifikaları Sermaye Piyasası Kanununda sermaye piyasası aracı, Kira Sertifikaları Tebliği’nde ise menkul kıymet olarak tanımlanmış olsa da kanun diğer sermaye piyasası araçlarını da düzenlediğinden böyle bir farkın meydana çıkması doğaldır.

Kira sertifikaları (Sukuk) orta ya da uzun vadeli sabit ya da değişken getiri imkanı sağlayan ve faizsiz sermaye piyasası ürünü olup, likit bir finansal araç olarak ikincil piyasada işlem görmektedir. Sukuk, ticari bir varlığın menkul kıymetleştirilerek sertifikalar aracılığıyla satımıdır. Sertifikalardan alanlar söz konusu varlığa ellerindeki sertifikalar oranında ortak olurlar ve söz konusu varlığın geliri de onlara ait olur.

Kira sertifikaları uygulamasının asli tarafları Varlık Kiralama Şirketleri, kaynak kuruluş ve yatırımcılardır.

KAYNAKÇA

https://borsaistanbul.com/files/Kira_Sertifikalari.pdf

Yorum Yap

Your email address will not be published.