• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

İş Kazası Tazminat

İş kazasının tazminatı, bir iş yerinde iş kazası gerçekleşmesi ile oluşan yaralanma ve ölüm hallerinde ilgililer hakkında açılan dava neticesinde talep edilen ve alınan karara bağlı olarak temin edilen maddi karşılıktır. İş kazası tazminat değeri, dava sonucu kapsamında edinilir.

İş Kazası Ne Anlama Gelir?

İş kazası, iş yerinde bulunurken sigortalı çalışanın o anda ya da ilerleyen zamanda ruhsal olarak hasar almasına, engelli hale gelmesine sebep olan olaylardır. İş kazası sebebi ile zarar gören sigortalı çalışanlar, hukuk davası açma hakkına sahiptirler.

İş Kazası Tazminatı Almak

İş kazasında tazminat edinmek için Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk tarafından soruşturma başlatılması ve ilgililer hakkında ceza davası açılması adımları izlenir. Bir iş yerinde iş kazası yaşanmış ve bu olay sonunda sigortalı çalışanın ölümü, yaralanması gibi durumlar meydana gelmişse, ceza davası açılarak, tazminat talep edilir.

Sigortalı işçinin vefatı halinde, tazminat çalışanın mirasçıları tarafından talep edilir. İş kazalarında dava ise önlem almayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, kusurlu işverenlere karşı açılır.

İş Kazası Tazminat Davaları Çeşitleri Nelerdir?

İş kazası tazminat davası türleri şu şekilde sıralanırlar:

 • Maddi tazminat davası,
 • Manevi tazminat davası,

Bu dava tipleri, iş kazalarının gerçekleşmesi halinde açılırlar.

İş Kazasında Maddi Tazminat Davası

İş kazası maddi tazminat davası hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Geçirdiği iş kazası ile ruhen ve bedenen zarar gören işçinin açma hakkı bulunan dava çeşididir.
 • Yürürlüğe göre iş kazası geçiren işçi, cismani zarara bağlı olarak, bu zararların giderilmesi için tazminat talep eder.
 • Çalışanın kaza ile bedensel zarara uğraması durumunda, bedensel zarar bağlı olarak çalışamadığı sürelerde kaybettiği maddi değerler, tedavi giderleri, çalışma gücünün tamamen kaybedilmesi halinde doğan zararlar ve kazanç kayıpları için karşılıklar, iş kazası için açılan maddi tazminat davası kapsamında talep edilirler.
 • İş kazası çalışanın ölümü ile sonuçlanmış ise, vefat öncesi tedavi giderleri, cenaze harcamaları, vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalan kişilerin kayıpları, maddi iş kazası tazminat davası ile talep edilir.

İş Kazasında Manevi Tazminat Davası

İş kazası manevi tazminat davası hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • İş kazası manevi tazminat davası, iş kazası ile çalışanın bedensel bütünlüğünün zedelenmesi veya ölümünün gerçekleşmesi etkisiyle, yakınlarının keder ve üzüntü yaşamasına bağlı olarak, zarar görene bir miktar paranın ödenmesinin talep edildiği davalardır.
 • İşçinin bedensel zarar alması ve ya ölmesi halinde manevi tazminat davası, çalışanın yakınları tarafında da açılabilir.
 • İş kazası manevi tazminat davasının çalışanın yakınlarınca açılabilmesi için belirli şartlar aranır.
 • Ortada fiil sonucunda meydana gelen bir zarar, zarar ile fiil arasında illiyet bağı, hukuka aykırı bir fiil, işçinin cismani zarar uğraması durumu var ise yakınların manevi tazminat davası açma hakları bulunur. Bu koşullarda hakim, manevi tazminata hükmeder.

İş Kazası Sebebiyle Görülecek Tazminat Davası Nerede Açılır?

İş kazası tazminat davalarının açıldığı yer, İş Mahkemeleri’dir. Davalarda yetkili olan mahkeme ise işverenin ikamet ettiği veya iş yerinin bulunduğu yerde olan mahkemedir.

İş Kazası Sebebiyle Açılan Tazminat Davlarında Zamanaşımı

İş Kazası için tazminat davalarında zamanaşımı hakkında bilgiler şöyledir:

 • İş kazasına bağlı açılan maddi ve manevi tazminat davalarının zamanaşımları genel hükümlere gör belirlenir.
 • Zaman aşımı iş kazasının yaşandığı günden itibaren 2 sene ve her halde 10 senedir.
 • Bu süre diliminin tamamlanması halinde geçekleştirilen iş kazası tazminat alım talepleri zaman aşımına uğrar.

Yorum Yap

Your email address will not be published.