• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Hacizli Gayrimenkul Satışı Nasıl Yapılır?

Hukuki anlamda haciz, arasında borç ilişkisi bulunan iki kişiden borçlu niteliğinde olandan menkul ve gayrimenkullerin, alacaklının da isteği üzerine adli ve idari makamlar tarafından el konulması işlemidir. Kanunlar aracılığıyla haczedilen menkul ve de gayrimenkuller, açık arttırma yolu ile satılırlar. Hacizli gayrimenkullerin satışı bu şekilde yapılmaktadır. Bir malın üzerindeki haciz işlemi kesin hale geldiğinde borçlu olan tarafa ait olan mallar ile alacaklı alması gerektiği tutarı tahsil eder.

Menkullerin satılışı yed-i emin olarak nitelendirilen müessese ya da kişiye teslim edilen malların açık arttırma yoluyla satılması şeklinde borç miktarı tahsil edilir. Gayrimenkul haczinde ise gayrimenkulün tapu kaydı üzerinden haciz kaydı düşülür ve bu şekilde işlem yapılır. Yasa hükmü gereğince borcu giderecek olan tutar kadar mala tatbik edilmesi gerekmektedir. Haciz edilen gayrimenkuller, alacaklının talebi üzerine satışa çıkarılır. Satış işlemi yine menkulde olduğu gibi açık arttırma şeklinde yapılmaktadır. Satışın gerçekleştirilmesi için alacaklının alması gereken tutarı karşılayacak ve masrafları da karşılayacak orana ulaşılması gerekir. Bunun için açık arttırma işlemi online ortamda teklif edilen en yüksek meblağ ile açılır.  Eğer satılan gayrimenkulden alınan para oranı bedelin yarısını ve diğer tüm masrafları ödemeyecek miktarda ise ikinci bir satış düzenlenir ve yine aynı şartlar aranır.

İhale ve Satış Süreci

İhaleye giren kişiler, tahmin edilen gayrimenkul değerinin %20’si kadarlık bir teminat ödemesi yapması gerekmektedir. Tüm bu yapılacak olan işlemler online şekilde yürütülmektedir. Haciz edilen ve satışa çıkarılan gayrimenkullerde kiracının bulunması işlemler için herhangi bir engel oluşturmaz. Bu durum karşısında kiracıların gayrimenkul sahibine ödemeleri gereken kira bedelini kime vermeleri gerektiği konusunda bir karışıklık yaşanmaması adına haciz işlemlerini yürüten icra müdürlüğünden durumu bildiren resmi bir evrak kiracının kendisine gönderilerek durum bildirisi yapılır. Kira bedelinin bu süre çerçevesinde icra dairesine ödenmesi gerekmektedir. Kiracı bu şekilde hareket etmelidir. gayrimenkulün satışının tamamlanması sonucunda içerisinde yaşayan bireylerin bu yeri terk etmeleri için 15 gün süre tanınmaktadır.

Hacizli Gayrimenkul Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Haciz edilen gayrimenkulün ihalesinin en üst limiti 150 metrekarelik bir ev için %18; 150 metrekare altında olan evlerdeyse %1 KDV ödenmesi gerekmektedir. Bunun dışında damga resmi ve tellaliye resminin de eklenmesi gerekmektedir. Ek masrafların hesap edilmesi ve izlenmesi gereken adımların da belirlenmesi önemlidir.

  • İhalenin kesinlikle hukuk kuralları çerçevesinde yapılması ve sonlandırılması gerekmektedir.
  • İhale sürecinde gayrimenkule en yüksek bedeli teklif eden kişinin tutanakta açıkça yazılmış olması gerekmektedir.
  • İhaleye katılım sağlamış ancak gayrimenkulü satın alamamış olanların teminatlarının geri verildiğine dair zaptın imzalanması gerekmektedir.
  • İhaleyi kazanan kişinin teminatını kasaya aktardığına dair durumların yazılmasına dikkat edilmelidir.
  • İcra müdürünün satışın tamamlandığını ilan etmesi gerekmektedir.

Yorum Yap

Your email address will not be published.