• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Vatandaşlık Kazanımı Yolları ve Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Vatandaşlık Kazanımı

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı *400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı

Türk vatandaşlığı almanın çeşitli yollarla yapılabilmesi mümkündür. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı (400 Bin dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı) da seçeneklerden biridir. Türkiye’den vatandaşlık almak isteyenlerin sıklıkla müracaat ettiği bu yol hukuki açıdan mümkündür.

Türkiye’den 400 bin dolara ev alarak yatırım yapmak ve bunun sonucunda da vatandaşlık talebinde bulunmak için bazı süreçlerin takip edilmesi gerekir. Koşulların sağlanması durumunda vatandaşlık alınabilir. Özellikle belirtmek gerekir ki bu süreçte deneyimli biryabancılar hukuku avukatından yardım almak, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına önemlidir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı (400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı) Nedir?

Türk vatandaşlığının kazanılma yollarından biri olan Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı (400 Bin dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı) için 400 bin dolar değerinde bir gayrimenkul satın almak gerekir.

Yabancı kişilerin başvurduğu bu yöntemde alınacak gayrimenkulün 3 yıl süresince satılmayacağının tapu kaydına şerhi gerekmektedir. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı 400 Bin dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı) bu şekilde kazanılabilir.

Yapılan düzenlemeler kapsamında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12 de bu konuya yer verilmektedir. Bunun yanı sıra 27544 sayılı resmi gazete Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulanmasına Dair Yönetmelik madde 20 de de düzenlemeler yapılmıştır. Son düzenleme ise 12 Mayıs 2022 tarihinde değişiklik düzenlemesi olarak kayda geçmiştir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı istisnai yollardan biridir. Bu yöntemle vatandaşlık alınacağı zaman izlenecek süreçte birtakım teknik ayrıntıların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlık almak isteyenler açısından bu sürecin bir avukat yardımı ile ilerlemesi hak kaybı yaşanmaması açısından öneme haizdir. İdare vatandaşlık alınması sürecinde uyguladığı politikalarda olan değişikliklere istinaden yeni uygulamaların takip edilmesi gerekir.

400 Bin Dolara Ev Alarak Vatandaşlık Kazanılması

400 bin dolara ev alarak vatandaşlık kazanılması için koşulların sağlanması gerekir. Yapılan düzenlemeler kapsamında yabancılara verilen bu hak istisnai yoldan Türk vatandaşlığı alınması şeklindedir.

Bu kapsamda bazı şartların varlığına dikkat edilmektedir. Yabancıların koşulları sağlaması durumunda Türkiye’den 400 bin dolara ev alarak vatandaşlık kazanması için başvuruları değerlendirilir.

 • Yabancı kişinin kamu düzeni yönünden sakıncalı bir durumunun olmaması,
 • Taşınmazın değerinin en az 400 bin dolar olması,
 • Satın alınan en az 400 bin dolar değerindeki taşınmazın tapu kaydına 3 yıl boyunca satılmayacağının şerh edilmesi gerekir.

Yabancı kişi tarafından satın alınan evin de bazı özellikler bakımından uygun olması gerekir. Düzenleme öncesinde ev satın alınacağı zaman ödenmesi gereken miktar 250 bin dolar olurken son düzenlemelerin ardından bu miktar 400 bin dolara çıkarılmıştır.

Türkiye’de Taşınmaz Satın Alırken Yabancıların Uyması Gereken Kurallar

Kanunda yer alan düzenlemeler kapsamında yabancıların Türkiye’den taşınmaz satın alacakları zaman birtakım koşulları sağlamış olması gerekir. Türkiye’den konut alacak olan ülke vatandaşları bazı sınırlamalara tabidir.

 • Yabancı kişinin gerçek kişi olması halinde vatandaşlığın Cumhurbaşkanı kararı ile verilmiş olup olmadığına bakılır.
 • Satın alınacak taşınmazın toplam alanının özel mülkiyete konu olan ilçe yüzölçümüne oranı %10’u geçmemek zorundadır.
 • Cumhurbaşkanı yetkisinde olan ve gerçek kişilerin ülke genelinde satın alabilecekleri taşınmaz alımının 30 hektarı geçmemesi gerekir. Bazı hallerde bu sınır 60 hektara kadar çıkabilir.
 • Tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz yatırımı yapmasına izin verilmemektedir. Ticaret firmaları taşınmaz alımı yapabilmektedir. Ticaret firmalarının taşınmaz alımı yaparken proje sunması gerekir. Proje amacı dışında kullanılan taşınmazlar Bakanlık tarafından iptal edilebilir.
 • Yabancıların taşınmaz satın alamayacağı alanlar askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleridir.

400 Bin Dolara Ev Satın Alarak Türk Vatandaşlığı

400 bin dolara ev satın alarak Türk vatandaşlığı kazanılacağı zaman birtakım kriterlerin varlığına bakılmaktadır. Bu süreçte değerlendirilen durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Yabancının Türk vatandaşlığı alabilmesi için durumu değerlendirilir.
 • Vatandaşlık alımı için daha kolay bir yol varsa bu yolun tercih edilmesi uygun olur.
 • Vatandaşlık alınabilmesi için ilk yapılması gereken taşınmazın satın alınmasıdır. Taşınmazın değeri en az 400 bin dolar olmalı ve vatandaşlık alımı için bu taşınmasın uygun olması gerekir.
 • Taşınmaz alınırken 3 yıl satılmamak kaydı ile taşınmaza şerh koyulur.
 • Taşınmazın satın alınma işlemi tamamlandıktan sonra yabancıdan talep edilecek belgelerin hazırlanması gerekir.
 • İl Göç İdaresi’ne yapılacak başvurunun ardından vatandaşlık başvurusu yapılmak üzere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçeler ve ek belgeler sunulur.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı (400 Bin Dolara Konut Alarak Türk Vatandaşlığı) Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı tamamlanma süreci birtakım incelemeler yapıldıktan sonra sonlanır. Yabancı kişinin gerekli belgeleri ilgili kurumlara sunmasının ardından inceleme süreci başlatılır.

Koşulları sağlayan yabancıların inceleme sürecinin sonunda vatandaşlık alabilmesi söz konusudur. Öncelikle yabancının daha kolay bir şekilde vatandaşlık alabilmesi söz konusu ise bu yöntem tercih edilecektir. Vatandaşlık alabilmek için daha uygun bir yol olmadığı durumlarda ise ev satın alarak Türk vatandaşlığı kazanılması mümkün olur.

Öncelikle yabancı kişinin satın alacağı evi bir Türk vatandaşından alması gerekir. Yabancı kişilerden alınacak ev vatandaşlık başvurusu için uygun olmaz. Bunun yanı sıra evin satın alınabilmesi için geçecek sürede değişkenlik olabilir. Ortalama olarak 7-8 ay civarında ev satın alma süreci olur.

Taşınmaz satın alınacağı zaman tapuya 3 yıl boyunca satılmayacağına dair şerh konulmaktadır. Tapuda yapılacak şerh işlemi için de kısa bir süre gerekir. Bu işlemler 1-2 ay içinde tamamlanabilmektedir.

Evin satın alınması ve tapuya şerh konulması ile başvuru süreci başlatılabilir. Bu durumda da vatandaşlık başvurusu yapacak kişiden birtakım belgeler talep edilir. İlgili belgelerin yetkili birimlere teslim edilmesinin ardından da 6-7 ay sürebilecek olan inceleme sürecine geçilir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Ücreti (Masraflar)

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Yapılacak Masraflar açısından çeşitli kalemlerden söz edilebilir. Vatandaşlık almak isteyen yabancının öncelikle 400 bin dolar değerinde bir ev satın almış olması gerekir.

Bu evin vatandaşlık alımı için uygun özellikte olması da zorunludur. Aksi durumda vatandaşlık başvurusu geri çevrilir. Ev satın alınırken de Türk vatandaşından evin alınmış olması gerekir. Yabancıdan yabancıya yapılacak ev satışları vatandaşlık başvurusuna uygun olmaz.

Vatandaşlık başvurusu süreci çeşitli masrafların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Evin satın alınması ile tapuda şerh konulması işlemleri tamamlanmalıdır. Ev satın alınacağı zaman vergilerin ödenmesi, tapu masraflarının karşılanması gerekir.

Tapu harcı ve vergi gibi ödemeler yapılırken evin değerine bağlı olarak hesaplamalar yapılmaktadır. Yabancı kişi evi bir emlakçı aracılığı ile aldığında emlakçıya da bir komisyon ödenir.

Bu komisyon evin değeri üzerinden belirlenmiş olan bir miktardır. Bu miktar çalışılacak emlakçıya ya da emlak şirketinin esnetme payına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte belli bir yüzdelik dilim üzerinden hesaplama yapılır.

Vatandaşlık alımı sırasında çeşitli masraf kalemlerinden söz edilebilir. Bunlar arasında noterden tercüme edilecek belgeler de yer alır. Talep edilen belgelerin sayısı ve içeriğine bağlı olarak da noter ve tercüme masrafları olur.

Yabancı kişi bir avukatlık hizmeti alıyorsa bu durumda da avukatlık ücretleri söz konusu olacaktır. Vatandaşlık alımı için başvuru yapacak olanların hukuki destek alması hak ve zaman kayıplarının önüne geçecek bir yaklaşımdır. Bu sebeple alanında uzman bir hukukçuya başvurulması önemlidir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı (400 Bin dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı) Gerekli Belgeler ilgili birimlere teslim edilir. Bu belgeler teslim edildikten sonra inceleme sürecine geçilecektir. İnceleme sürecinde belgelerin koşulları taşıyıp taşımadığına bakılır.

Sürecin doğru takip edilebilmesi için evrakların eksiksiz ve tam olması gerekir. Ayrıca güncel düzenlemelerin de yakından takip edilmesi zorunludur. Güncel düzenlemeler kapsamında yapılacak değişikliklerden haberdar olunmaması başvuru sahibi için zaman kaybına neden olabilir. Bu belgelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru formu,
 • Menşe ülkeden alınmış olan kimlik belgesi,
 • Evli kişilerin evlilik belgesi,
 • Varsa çocukların kimlik belgeleri,
 • Vesikalık ve biyometrik fotoğraf,
 • Kısa dönem ikamet izin belgesi,
 • Yeminli tercümandan alınmış noter onaylı pasaport tercümeleri,
 • Tapu belgeleri.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı (400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı) Başvurusu Reddi

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı (400 Bin dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı) Başvurusu Reddi durumunda yapılması gereken bazı işlemler mevcuttur. Öncelikle bu müracaatlar sırasında bir avukatlık hizmeti alınması gereklidir.

Hukuki destek alınması sürecin daha hızlı ve güvenilir şekilde takip edilmesini sağlar. Avukatlık hizmeti alındığında güncel düzenlemelerin takip edilmesi de kolaylaşır. Hukuki destek alınması zaman ve hak kaybı yaşanmasını engellerken maddi kayıpların da önüne geçilir.

Başvuru yapan yabancının müracaatı reddedildiğinde bu idari işleme karşı iptal davası açılabilir. İdarenin yaptığı işlemlerin iptali davası İdare Mahkemesi’ne açılmaktadır. İdari davanın açılması için 60 günlük yasal süre içinde harekete geçilmesi gerekir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Alınması Kararını Kim Verir?

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı 400 Bin dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı) Alınması Kararı verilirken bir dizi işlemin tamamlanması zorunludur. Bu süreçte ilgili birimlerden çeşitli belgeler temin edilmelidir.

Temin edilecek belgelerin uygunluk taşıması durumunda da vatandaşlık alınabilmektedir. Öncelikle yabancı kişinin kısa dönem ikamet iznine gereksinimi vardır. Kısa dönem ikamet iznini vermeye yetkili birim İl Göç İdaresi’dir.

En az 400 bin dolar değerinde bir ev satın almış olan kişinin bu şartları taşıyıp taşımadığının onayını ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermektedir. Vatandaşlık başvurusunu değerlendiren birim Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’dür.

Vatandaşlık kazanma kararı ise en son Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Cumhurbaşkanı’nın onaylaması durumunda da yabancı kişi Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Alınması Eş ve Çocukları Kapsar mı?

Yabancı kişi yatırım yolu ile Türk vatandaşlığı almak istediğinde bu hak eş ve çocukları da kapsar. Yabancı kişinin yanı sıra ergin olmayan çocukları ve eşi için de vatandaşlık hakkı geçerli olur. Bu konuda dikkat edilmesi gerekenlerden biri Türk vatandaşlığı alınma sürecinde işlemlerin doğru yapılması belgelerin eksiksiz ve tam olarak sunulmasıdır.

Türk vatandaşlığı için gayrimenkul satın alma yolunu tercih eden yabancıların süreçte bir takım harç ve masrafları ödemesi gerekir. Yabancı kişi için vatandaşlık alma noktasında daha uygun bir yol olması durumunda vatandaşlık başvurusu için bu yöntemin tercih edilmesi söz konusu olacaktır.

Yabancı için Türk vatandaşlığı kazanma noktasında daha uygun bir yol olmadığı takdirde de ev satın alarak vatandaşlık başvurusu yapılabilir. Yabancı kişi vatandaşlık başvurusu yapacağı zaman eylem ve söylemleri ile de Türk vatandaşlığına aykırılık teşkil edecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Türk vatandaşlığı başvuruları sırasında gayrimenkulün satın alınma süreçlerinde bir dizi teknik aşamadan geçilir. Bu aşamalarda ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilen belgeler istenilen özelliklerde olmalıdır.

Belgelerin eksiksiz ve tam olması, düzenleme kapsamında güncel olarak temin edilmiş olması ayrıca önemlidir. Bunun yanı sıra belge dışında incelemeye dahil edilen mülakat süreci de bulunur.

Yabancı kişinin vatandaşlık başvurusu sırasında mülakat yapılmak sureti ile de değerlendirmeye alındığı görülmektedir. Sözlü görüşme sırasında da kişinin Türk vatandaşlığı için uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Ev satın alınacağı zaman da vatandaşlık için uygun olup olmadığının araştırılması gerekir. Satın alınacak evlere ilişkin özellikler Bakanlık tarafından her sene güncel olarak yayımlanmaktadır. Bu kapsamda satın alınacak evde aranacak özelliklerin başında vatandaşlık için uygunluk aranır.

Taşınmazın vatandaşlık için uygun olduğunun anlaşılabilmesi için yayımlanmış olan bazı il ve ilçelerde çeşitli mahallelerdeki konutların dikkate alınması gerekir. Bir ilçenin yüzölçümünün en fazla %10’luk kısmı yabancılar tarafından satın alınabileceğinden taşınmazın bu kriteri taşıması gerekir. Aksi durumda satın alınan evin vatandaşlık başvurusu için uygun olmaması gündeme gelir.

400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı Alınması

Türk vatandaşlığının kazanılması çeşitli biçimlerde olabilir. Kanun bu konudaki gereklilikleri açıkça belirtmektedir. 5901 sayılı kanun uyarınca ve 12. Madde kapsamında istisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılması düzenlenmiştir.

Bu kapsamda başvuru sahibinin Milli Güvenlik ve kamu düzeni açısından bir tehdit teşkil etmemesi gerekir. Şartları karşılayan kişilerin Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararı doğrultusunda istisnai yoldan Türk vatandaşlığını alabilmesi mümkündür. Kanunda yapılan son düzenlemeler çerçevesinde Türk vatandaşlığının kazanılması için en az 400 bin dolar değerinde ev satın alınması da söz konusudur.

Bu tür bir yol izleneceği zaman başvuru sürecinin doğru takip edilmesi gerekmektedir. Başvuruların tüm aşamaları ile tamamlanmasının ardından da vatandaşlığa alınma kararını Cumhurbaşkanı onaylamaktadır. Müracaat sahibinin tüm kriterleri yerine getirmesi ve bunları karşılaması durumunda Cumhurbaşkanı’nın onayına bağlı olarak Türk vatandaşlığı alınabilmektedir.

Yabancıların bu süreci doğru takip edebilmesi hukuki destek alındığında daha kolay olacaktır. Bu nedenlerle alanında uzman bir avukattan görüş alınması başvurunun hızlı ve kolay bir biçimde yapılabilmesi yönünde yardımcıdır. Hak ve zaman kayıplarının da önüne geçebilecek olan bu yaklaşım kısa sürede Türk vatandaşlığı alınmasını da kolaylaştırmaktadır.

Bilinmesi gerekenlerden biri de vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda hak sahibinin 60 günlük süre içerisinde İdare Mahkemesi’ne iptal davası açabileceğidir. İdari işlemin iptaline yönelik bu davanın da bir hukukçu tarafından takip edilmesi uygun olur.

Sıkça Sorulan Sorular

400 Bin Dolara Ev Satın Alarak Türk Vatandaşlığı Ne Kadar Sürede Kazanılır?

400 bin dolara ev satın alan yabancının Türk vatandaşlığı alabilmesi için sürecin takip edilmesi gerekir. Koşulları sağlayan yabancılar için ortalama olarak geçecek olan süre 1,5 yıldır.

400 Bin Dolara Satın Alınan Evin Yabancı Kişiden Alınması Mümkün mü?

Vatandaşlık almak isteyen kişi 400 bin dolara ev satın alacağı zaman bu evi başka bir yabancı kişiden almış olmamalıdır. Satın alınan ev Türk vatandaşından alınmış olmalıdır.

Ev Satın Alarak Vatandaşlık Kazanmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ev satın alıp vatandaşlık kazanmak isteyen kişilerin bazı belgeleri temin etmesi gerekir. Bu belgeler arasında; başvuru formu, kimlik belgesi, vesikalık ve biyometrik fotoğraf, evli ise evlilik belgesi, çocukların kimlik belgeleri, noterden onaylı pasaport tercümeleri, tapu evrakları, kısa dönem ikamet izin belgeleri yer alır.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

 

Yorum Yap

Your email address will not be published.