• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Vatandaşlık Kazanımı Yolları ve Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Vatandaşlık Kazanımı

Bu Makalemizde Türk Vatandaşlığının gayrimenkul yolu ile kazanılmasına dair bilgiler verilecektir.

1-Vatandaşlık Kazanımı

Vatandaşlık kazanımı, “doğumla” ve “sonradan” olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.
Gayrimenkul edinimi ise sonradan kazanılan Türk vatandaşlığının istisnai bir yoludur.
“4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31. Maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı çocuğu” (TVK m. 12/1-b).
13.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6735 sayılı “Uluslararası İşgücü Kanunu” ile TVK’ya eklenen bu fıkra ile iki farklı istisnai vatandaşlığa alınacak kişi grubu kabul edilmiştir bunlar:
Cumhurbaşkanınca belirlenecek oranda yatırım yapanlar,
Turkuaz kart sahibi olan yabancılar.

turkiye vatandaslik kazanimi
Gayrimenkul Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

2-Gayrimenkul Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?


19.08.2018 Tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
-Yapılan değişiklik ile yabancıların,
250.000 Amerikan Doları değerinde taşınmaz/taşınmazları satın alarak 3 yıl satılmayacağına yönelik taahhütte bulunması veya taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süre ile devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdünde bulunması durumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce vatandaşlık talebine esas belge niteliğinde “Uygunluk Belgesi” düzenlenir.
“12.01.2017 tarihinden önce satın alınmış taşınmaz/taşınmazlar ve 07.12.2018 tarihinden önce satış vaadi sözleşmesine konu edilen taşınmaz/taşınmazlar ile vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkün değildir.”
Vatandaşlık onayı süreci, kişinin ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturmadığının, ulusal güvenlik arşivleri aracılığıyla doğrulanması ve kesinleşmesiyle bağlantılıdır.

3-Kanuni Sınırlamalar Nelerdir?


Tapu Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez.

4-Taşınmazın Niteliği Nasıl Belirlenir?


a)Satış İşleminde: Satış yoluyla edinilen taşınmazların niteliğinde (Konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vb.) bir sınırlama bulunmamaktadır.
b)Satış Vaadi İşleminde: Noterde düzenlenecek satış vaadi sözleşmeleri ise sadece kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmazlar için mümkündür.

5-Başvuru Süreci Nasıl İşler?

-Satın alınacak taşınmaz için anlaşma sağlanır. Taşınmazın değerinin en az 250.000 USD değerinde olması gerekir.
-En az 250.000 ABD Doları üzerinde gayrimenkul satın alındığı takdirde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne tapu devri işlemi sırasında yapılacak başvuruyla Türk vatandaşlığı talebi işleme konulur.
-250.000 ABD Doları değerinde mülk alındığı SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) lisanslı bir gayrimenkul şirketinden alınan değerleme raporu ile ispat edilmesi gerekir.
-Tapu Sicil Müdürlüğü, vatandaşlık için 3 ila 7 gün arasında uygunluk onayı verir.
-Başvuru onaylanınca randevu almadan ikamet izni için Göçmenlik Bürosu’na başvuruda bulunulur.
-Onay kağıdının verilmesi ve ikamet izni ile son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulur
-Başvuru 45 ila 60 gün arasında sonuçlanır.

6-Bu Yolla Ailecek Vatandaşlık Kazanılabilir mi?

“ Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı çocuğu” (YUKK m.31/1-j) Bu madde kapsamında vatandaşlık kazanılabilir. Ancak 18 yaşından büyük ergin çocuklar bu yolla vatandaşlık kazanamaz.

7-Satın Alınacak Taşınmaz Sayısı Birden Fazla Olabilir mi?

Evet olabilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne beyan edilen değerler 250.000 ABD Dolarının üzerinde ise vatandaşlık başvurusu kabul edilir.

8-Taksitle Alınan Gayrimenkuller Vatandaşlık Başvurusunda Geçerli Olur Mu?

Ödemeler 250.000 ABD Doları üzerinde ise (19.09.2018 tarihinden sonrası sayılmak üzere) geçerli olur. Parasal değerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınacaktır. (TVKUY m.20/6)

9-Başvuru İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

-Başvuru formu
-Vatandaşı olduğunuz devlete ait kimlik belgesi
(pasaport, kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vs.)
-Vesikalık fotoğraf
-Başvuru için yapılan ödeme makbuzu
-Değerleme raporu
SPK veya TDUB’un resmi internet sitesinde yayınlanan değerlemeye yetkili kuruluşlardan alınmalıdır.
-250.000 ABD Doları değerinde ödeme yapıldığını gösteren dekont
-Tapu veya noter tasdikli mülk satın alma taahhüdü
-İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge
-Zorunlu deprem sigortası poliçesi Konut, işyeri vb. binalar için gereklidir.
-Yeminli tercüman (Türkçe bilmeyen taraf varsa gereklidir.)

KAYNAKÇA
https://www.yourkeyturkey.gov.tr/citizenship-information
https://www.gyoder.org.tr/uploads/HTB-MAYIS2019-WEB-v2.PDF
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5901.pdf

Yorum Yap

Your email address will not be published.