• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Vatandaşlık kavramı Antik Yunan’dan bu yana kullanılır. Şehir devletleri ile vatandaşın bağını ifade etmekte kullanılan bu kavram etimolojik açıdan önem taşır. Citoyen kelimesinden türemiş olan vatandaşlık kavramı siyasi kimliğine Fransız Devrimi ile birlikte kavuşmuştur.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı için öncelikle vatandaşlık kavramının genel olarak anlaşılması gerekir. Vatandaş devlete karşı hak ve sorumlulukları olandır. Çift yönlü bir yükümlülükten söz etmek gerekirken vatandaşın sorumluluklarının yanı sıra devletin de vatandaşlarına karşı görevleri bulunmaktadır.

Türk vatandaşlığını kazanmanın çeşitli yolları bulunur. Her ülkenin kendine özgü bir takım tarihsel süreçlerden geçmesine bağlı olarak vatandaşlığa yaklaşımında farklılık olması kaçınılmazdır. Türkiye açısından da aynı durum geçerlidir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılırken bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Türk vatandaşlığını kazanabilmek için farklı sebeplere de dayanılabilir. Vatandaşlık elde edileceği zaman başvuru sahiplerinin gerekli kriterleri yerine getirmesi ise zorunlu olan bir durumdur.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı istisnai yollardan kazanılan bir vatandaşlık türü olarak değerlendirilmektedir. 5901 sayılı vatandaşlık kanunu uyarınca da ne şekilde bu hakka sahip olunabileceği konusuna açıklık getirilir.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşı olmayan yabancıların vatandaşlık alabilmesi için evlilik yolunu kullanmaları söz konusudur. İstisnai vatandaşlık yollarından biri olan evlenme yöntemi için 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu’na göre hareket edilir. Bu kanun uyarınca yabancı kişinin şartları somut bir biçimde yerine getirmesi durumunda vatandaşlık hakkı elde edebildiği görülmektedir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanıldığında yabancı vatandaşın sahip olacağı hakların genişlemesi söz konusu olur. Bu şekilde bir vatandaşlık kazanılabilmesi için yalnızca evlilik yapılması yeterli olmamaktadır.

Yabancı vatandaşın bir Türk vatandaşı ile evlenmesi ile birlikte bazı kriterleri de taşıması zorunludur. Aksi durumda sadece evlilik birliğini gerçekleştirmiş olmak vatandaşlık alınması konusunda yeterli olmaz. Bu nedenle de kanunda yer alan koşulların sağlanması gerekir.

İstisnai Yoldan Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Evlilik Birliği

Türk vatandaşlığı kazanılırken çeşitli yollardan bu işlemler yapılabilir. İstisnai yollar başlığı altında ele alınan evlilik yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması durumu ise 5901 sayılı kanuna göre belirlenir. Evlilik bağının olması doğrudan Türk vatandaşı olmak için yeterli görülmemektedir.

 • Evlilik birliğine dayanılarak vatandaşlık başvurusu yapılacaksa bu evliliğin 3 yıldır sürüyor olması zorunludur. Ayrıca başvuru sırasında da çiftlerin evli olması gerekir. Başvuru sahibinin milli güvenliği tehlike altına sokabilecek davranışlarının olmaması da gerekir.
 • Kamu düzenini bozabilecek türde davranışlara sahip olanlar için de evlilik birliği sürse dahi başvuruların kabul edilmeme ihtimali bulunur. Başvuru sahibinin toplumla uyum sağlayabilecek özelliklere sahip olması inceleme sırasında dikkate alınır.
 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı alındığında yabancı kişinin evlilik birliği ile uyumlu bir davranışa sahip olması gerekir. Yurt dışında yaşayan çiftler için de bu başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sırasında dikkate alınacak kriter ise eşlerin aynı hane içinde yaşıyor olmasıdır.

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu ile Kazanılması Belgeler

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı alınacağı zaman bazı evraklara gerek duyulur. Başvuru sırasında talep edilecek belgelerde ilaveler yapılabilmektedir. Bu süreçlerde hukuki danışmanlık alınması önem taşır. Avukatların varlığı hukuki süreçlerin daha kolay atlatılmasına yardımcı bir durumdur. Bu sayede hem yanlışlıklar önlenir hem de hak kayıpları engellenir.

 • Başvuru formu (Türk vatandaşlığı ile ilgili olarak hazırlanır)
 • Pasaport veya farklı bir benzer belgenin noterden onaylanmış Türkçe tercümesi
 • Türk vatandaşı olan eşin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yabancı kişinin doğum belgesi (noter onaylı Türkçe tercüme)
 • Evlilik cüzdanı
 • Oturma izni
 • Aile birliğinin varlığına dair belge
 • Biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 • Vatandaşlık başvurusu hizmet bedeli için ödenmiş olan dekont
 • Yabancı kişi için kesinleşmiş mahkeme kararı olması durumunda aslı gibidir yapılarak onaylanmış örneği

Türk Vatandaşlığı Başvuru İşlemleri

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı bireylerin yerleşim yerindeki valiliğe müracaat etmesi gerekir. Yurt dışından yapılacak başvurularda ise dış temsilcilikler görev alır. Başvurunun ardından yabancı kişinin gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılır.

İnceleme yapıldıktan sonra başvuru sahibi ile ilgili olarak verilecek karara uygun hareket edilmesi gerekir. Başvuruyu yapan yabancı kişinin kriterleri sağladığı düşünüldüğünde müracaat onaylanır ve kendisinden gerekli belgeler talep edilir.

Bu belgelerin hazırlanarak dosya haline getirildikten sonra yetkili birimlere sunulması icap eder. Yabancı kişinin hazırlayacağı dosyada yukarıda yer alan evrakların tam ve eksiksiz olarak bulunması gerekirken aynı zamanda da doğru bilgileri içermelidir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar hazırladıkları dosyayı sunduktan sonra bu dosya Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu’na gönderilir. Dosya yetkili merciler tarafından incelemeye tabi tutulurken ayrıca çiftler için de mülakat yapılır.

Eşlerin çocukları var ise bu durum onların lehine olacaktır. Çocuk sahibi olmaları vatandaşlık hakkının ispatlanması açısından oldukça önemlidir. Dosyanın incelenmesi ile birlikte mülakat yapıldıktan sonra komisyonun görüşü mülakat formuna ilave edilecektir.

Daha sonra da bu belgeler İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilecektir. İl Emniyet Müdürlüğü görüş belirttikten sonra bu defa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne belgeler gider. Son kararı veren merci ise Bakanlık olur.

Vatandaşlık Başvurusu Sonuçlanması

Vatandaşlık başvurusu yapılırken çeşitli yollar üzerinden bu işlemler gerçekleştirilebilir. İstisnai yollar kapsamında değerlendirilen ve 5901 sayılı kanuna göre düzenlenen evlilik yolu ile vatandaşlık başvurusu yapılırken koşulların sağlanması gerekir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancıların başvuru işlemlerinin ardından belirli bir sürede sonuç alındığı görülür. Müracaat sırasında talep edilecek belgelerin eksiksiz ve tam olması gerekirken aynı zamanda da doğru bilgiler içermesi önem arz eder.

Bu tür başvurulara istinaden sonuçlanma süreleri inceleme ve onaylanma aşamaları dikkate alındığında 1-3 yıl aralığında değişiklik göstermektedir.

Evlilik Yolu ile Türk Vatandaşlığı Alındıktan Sonra Boşanma

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı alan yabancı kişilerin evlilik birliği bir süre sonra sonlandığında vatandaşlık durumlarının ne olacağı da merak edilir. Boşanma davası Aile Mahkemesi’ne açılmak sureti ile gerçekleşir. Aile Mahkemesi eşlerin boşanmasına hükmetmesi durumunda çiftler resmi olarak ayrılmış olur. Bu durumda yabancı eş vatandaşlık hakkını iyi niyetine bağlı olarak koruyabilir.

Yabancı eş kötü niyetli bir yaklaşıma sahip değilse bu durumda vatandaşlık hakkı korunur. Valilik ve Bakanlık bu süreçte iletişim halinde olacağından verilecek kararda yabancı eşin kötü niyetli olması vatandaşlıktan çıkarılması ile sonuçlanabilir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı ve Eşin Vefat Etmesi

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı alan yabancı eşler için merak edilen çeşitli sorular olur. Bunlar arasında yer alan boşanma durumunda yabancı eşin vatandaşlık durumunun ne olacağı suali gibi vefat durumu da yer alır. Evlenilen Türk eşin vefat etmesi durumunda yabancı eşin vatandaş olarak haklarını kaybedip kaybetmeyeceği de araştırılır.

Yabancı eş bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli kalmış ise ve eşin vefatı söz konusu olmuşsa Türk vatandaşlığı için başvuru yapma hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra evlilik birliği sürerken eşin vefat etmesi durumunda yabancı eşin Türk vatandaşlığı hakkı kaybolmamaktadır.

Evlilik Yolu ile Türk Vatandaşlığı Almaya Hak Kazanma

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancıların öncelikle kriterleri taşıması gerekirken evlilik birliğinin de 3 yıldır sürüyor olması koşulu aranır. Eşlerin aynı hane içinde yaşıyor olması ve evlilik birliğinin de gerçekliği burada dikkate alınacak unsurdur.

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı eş bu koşulları sağladığı takdire ve toplumsal yaşamla uyumlu bir yapıya sahipse başvuru için gerekli müracaatı yapar. Yabancı kişinin milli güvenlik açısından da bir engelinin bulunmaması yasalar gereği vatandaşlık başvurusunda aranan kriterler arasında yer alır.

5901 sayılı vatandaşlık kanunu uyarınca Türk vatandaşlığı almak için çeşitli müracaat yolları bulunur. Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığı alınması da bu yöntemlerden yalnızca biridir. İstisnai haller kapsamında değerlendirilen evlilik birliği sayesinde alınacak vatandaşlık için başvuru sahiplerinde aranan özelliklerin olması gerekir.

Vatandaşlık başvuruları sırasında hukuki destek alınması müracaatların başarılı bir şekilde neticelenmesi için gereklidir. Bu tür başvurular sırasında istenilen belgelerin eksiksiz ve tam olmasının yanı sıra yanlışlık da içermemesi ayrıca gereklidir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyenler avukat desteği aldıklarında kendilerinden talep edilecek evrakların hazırlanması yönünde de doğru bilgi edinirler. Bu sayede de zamandan kazanmanın yanı sıra işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi de mümkün olur.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı için başvuru yapılmasının ardından sürecin takibi de oldukça önemlidir. Bu sayede başvuru sahibinin hak kaybı yaşaması engellenebileceği gibi aynı zamanda da hukuki açıdan ortaya çıkabilecek hataların da önüne geçilmiş olur.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

Yorum Yap

Your email address will not be published.