• info@esen.av.tr

    E-MAIL

  • +90 216 606 37 34

    PHONE NUMBER

Tapu ve Gayrimenkul Avukatı

Tapu ve Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku eşya hukukunu ilgilendiren bir hukuk alanıdır. Gayrimenkul hukukunun bir diğer özelliği de eşya hukukunun alt dalı olmasıdır. Bu hukuk dalında görülen dava türleri ise istihkak, kamulaştırma, ortaklığın giderilmesi, kira tespiti, önalım hakkı gibi farklı konulardır. Tapu ve gayrimenkul avukatı bu davalar konusunda uzmanlaşmış hukukçudur.

Gayrimenkul Hukuku kapsamında bazı davaların daha sık görülmesine bağlı olarak tapu iptal davaları ve tapu tescil davalarından söz edilebilir. Hukuk bilimsel bir disiplin olması nedeni ile kendine özgü bir dile sahiptir. Bu nedenle de mahkemeleri ilgilendiren konularda uzman hukukçulardan danışmanlık alınması hak kayıplarını engelleyici bir yaklaşımdır.

Tapu ve gayrimenkul davaları karmaşık dava türleri arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak da hukuki temsilcilerin varlığı oldukça önemli hale gelir. Bu alanda deneyim sahibi avukatların varlığı kişilerin hak kaybı yaşaması yönünde engel teşkil eder. Ayrıca bir avukat tarafından temsil edilmek hukuken oluşabilecek yanlışlıkların önüne geçebilmesi açısından da önem taşır.

Tapu ve gayrimenkul davaları farklı hukuk dalları ile de temas halindedir. Bu sebeple de belirli bir alanda uzmanlaşmanın yanı sıra diğer konularda da yetkin olmak gerekir. Bu alanda hizmet verecek hukukçuların tecrübeli olmaları oldukça önemlidir.

İstanbul Tapu ve Gayrimenkul Avukatı

İstanbul tapu ve gayrimenkul avukatı ile temsil edilmek dava süreçlerinde istenilen sonuçların elde edilebilmesi için önemlidir. Gayrimenkul Hukuku, Eşya Hukuku’nun alt dalı olarak farklı dava türlerine sahiptir.

Gayrimenkul davalarının farklı içeriklere sahip olması nedeni ile çeşitli hukuk dalları ile iç içe geçmiş bir yapısı bulunmaktadır. Bu nedenle de karışık bir yapıya sahiptir. Gayrimenkul avukatlarının alanında uzmanlık sahibi olması ve donanımları bu hukuk dalı için çok önemlidir.

Tapu ve gayrimenkul avukatı olarak görev yapan hukukçuların deneyimleri katıldıkları davalar ile şekillenir. Gayrimenkul Hukuku’nu ilgilendiren tapu iptaline yönelik davalar ya da tapu tescil davaları mülkiyet haklarına yönelik davalar arasında yer alır.

Tapu iptaline yönelik olarak ortaya çıkabilen hukuka uygun olmayan pek çok işlem vardır. Bunlardan bazıları; vekaletin kötüye kullanılması, mirastan mal kaçırma, imar uygulamaları gibi durumlardır. Hukuka uygun şekilde gerçekleşmeyen bu tür fiillere istinaden tapu iptal ve tescil davalarının açılabilmesi mümkündür.

Avukatlar Hukuk Fakültelerinden mezun olduktan sonra mesleklerini icra eden bireylerdir. Avukatlık mesleği açısından belirli bir branşlaşmadan söz etmek doğru olmamaktadır. Bir avukat her tür davaya bakma yetkinliğine sahiptir. Bununla birlikte bazı davalara daha sık girilmesi avukatın mesleki yeterliliğinde belirli bir artışa neden olabilir.

Tecrübeye bağlı olarak gelişen bu durum karşısında avukatların sınıflandırıldığı görülür. Gayrimenkul avukatı ifadesi de bu tür bir yaklaşımın sonucudur. Bununla birlikte her avukat gayrimenkul hukukunu ilgilendiren davalara bakabilmektedir. Taşınmazlarla ilgili davalar söz konusu ise gayrimenkul avukatlarından hizmet alınır.

En İyi Tapu ve Gayrimenkul Avukatı

En iyi tapu ve gayrimenkul avukatı konusunda araştırma yapıldığında bu davalara sık giren avukatların tecrübelerindeki belirgin artıştan söz edilmesi gerekir. Taşınmazlara ilişkin davaların teknik boyutları göz önünde bulundurulduğunda avukat tarafından temsil edilmek hak kayıplarının engellenebilmesi için gereklidir.

Gayrimenkul davaları ile ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri de bu davaların Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açıldığıdır. Genellikle bu mahkemelere açılan davalar yazılı yargılama usulüne uygun olarak görülmektedir. Dava açılacağı zaman mahkemeye dilekçe verilerek başvuru yapılması gerekir. Bu tür davalarda kanuni temsilciler ile hareket edilmesi oldukça önemlidir.

Taşınmazlara yönelik olarak açılan çeşitli davalar bulunur. Ortaklığın giderilmesi olarak da bilinen izaleyi şüyu davaları, tapu iptal ve tescil davaları, kamulaştırmaya yönelik işlemler için görülen gayrimenkul davaları ilk anda akla gelenler arasında yer almaktadır.

Gayrimenkul davaları arasında miras hukukundan doğan tapu iptal davaları, önalım hakkı davası, taşınmaz vaadi sözleşmesini ilgilendiren davalar olmak üzere pek çok konuda dava açılabilmektedir. Bu davaların her biri diğerinden farklı özellikler gösterir.

Taşınmazları ilgilendiren önemli ve sık karşılaşılan dava türlerinden biri de müdahalenin önlenmesi davasıdır. Bu dava türünde taşınmazın, sahibinin onayı alınmadan kullanılması durumunda yaşanan problemlerin çözümlenmesi gerekir. Bu tür bir uyuşmazlıkta taşınmazın sahibi tarafından dava açılır. Taşınmazın mülk sahibinin rızası dışında kullanıldığı durumlarda mülk sahibi müdahalenin önlenmesi davası açmaya hak kazanır.

Ortaklığın giderilmesi olarak bilinen izaleyi şüyu davaları da gayrimenkul avukatlarının çalışma konuları arasında yer alır. Bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması durumunda ortaklığın giderilmesi konusunda dava açılabilmektedir. Bu tür davaların önemli bir özelliği de taşınmaz üzerinde pay sahibi olan tüm paydaşların davaya dahil olması gerektiğidir.

Tapu ve Gayrimenkul Avukatı Ücretleri

Tapu ve gayrimenkul avukatı ücretleri merak edilenlerden biridir. Bu tür davalar sırasında belirgin bir avukatlık ücretinden söz edilmesi yanlış olur. Davanın içeriğine bağlı olarak ücretlendirmede değişkenlik yaşanması kaçınılmazdır.

Tapu ve gayrimenkul avukatı ile temsil edilmek kişilerin hak kaybı yaşamasını engelleyebilecek bir yaklaşımdır. Gayrimenkul avukatlarının baktıkları davalar arasında tapu iptali ve tescil davaları da bulunur.

Bunun yanı sıra kadastro işlemlerine bağlı olarak verilecek tapunun iptali ve tescili davası da gayrimenkul avukatının çalışma alanına girer. Taşınmaz vaadi sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıklar söz konusu ise ya da önalım hakkı davasına ilişkin bir konu ortaya çıktığında da gayrimenkul avukatlarından hukuki danışmanlık alınması gerekli olur.

Şufa davası olarak da bilinen önalım hakkı davalarında taşınmazın sahibinin taşınmazı 3. Kişilere satması durumunda hak sahibine 3. Kişi ile aynı şartlarda taşınmazı alma hakkı doğar. Hukuki açıdan yenilik doğuran bir hak olması nedeni ile koşullar oluştuğunda dava açılabilir.

Gayrimenkul avukatının görev alacağı davalardan biri de miras hukukundan doğan tapu iptal davalarıdır. Miras hukuku da karmaşık yapısı ile öne çıkan bir hukuk dalıdır. Taşınmazın sahibinin vefat etmesi durumunda miras hukukunu ilgilendirecek birtakım anlaşmazlıkların çıkabilmesi söz konusudur.

Miras hukukuna ilişkin bu tür problemler söz konusu olduğunda bu hukuk dalının normlarının dikkate alınması gerekir. Tapu iptal ve tescil davaları uzun sürebilecek dava türleri arasında yer alır. Bu davaların iç içe geçebilen bir yapıya sahip olması nedeni ile farklı hukuk dalları ile birleşebilmektedir. Taşınmazlara yönelik olarak ortaya çıkan birbirinden farklı uyuşmazlıklarda deneyim sahibi bir gayrimenkul avukatı tarafından temsil edilmek daima doğru bir davranış olur.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

Leave a Reply

Your email address will not be published.