• info@esen.av.tr

    E-MAIL

  • +90 216 606 37 34

    PHONE NUMBER

Miras Avukatı

Miras Avukatı

Miras avukatı tanımı miras hukukunu ilgilendiren konulardaki deneyimleri ile öne çıkan hukukçular için kullanılır. Miras Hukuku olarak adlandırılan hukuk dalında miras bırakanın terekesi olarak adlandırılan malvarlığına ilişkin çeşitli konulardan söz etmek gerekir.

Vefat eden kişilerin mal varlıklarına ilişkin düzenlemeler Miras Hukuku kapsamında değerlendirilir. Miras Hukuku’nu ilgilendiren mirasçılardan bahsedileceği zaman ise yasal ve atanmış mirasçılardan söz etmek gerekir.

Tereke adı verilen ve miras bırakanın mal varlığını ifade eden kavram mirasçıları ilgilendirmektedir. Vefat eden kişiye ait olan mallar ölümün gerçekleşmesinin ardından mirasçılara devreder. Bu işlemlerin hukuka uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi içinse miras hukukuna gerek duyulur.

Miras Hukuku derecelendirme sistemi adı verilen bir uygulamaya sahiptir. Zümre sistemi olarak da bilinen bu uygulamada mirasçıların hakları belirlenir. Muris yani miras bırakan gerçek kişidir. Mirasçılar ise atanmış ve yasal mirasçılardır. Kanuna bağlı olarak vefat edenin mal varlığı üzerinde hak elde eden kişiler için yasal mirasçı tanımlaması kullanılır. Yasal mirasçılar aynı zamanda muris ile kan bağına da sahiptirler.

Miras bırakanın yasal varisi olmayan fakat miras bırakanın iradesine bağlı olarak mirasa dahil edilen kişiler ise atanmış mirasçılardır. Zümre sistemine bağlı olarak hareket edilen Miras Hukuku kapsamında kan bağı esas olarak kabul edilir.

Vefat eden kişi ile kan bağına sahip olan yasal mirasçılar arasında yapılan derecelendirmeye bağlı olarak miras payları belirlenir. Mirasçılık haklarına sahip olan kişiler açısından zümre sisteminde yer almak bir zorunluluktur.

Zümre sistemi dikkate alındığında birinci derecede mirasçı olarak kabul edilenlerin vefat edenin alt soyu olduğu görülür. Alt soy olarak tanımlanan bireyler ise çocuklar ve torunlardır. İkinci derece mirasçılardan söz edilecekse bu defa miras bırakanın ana ve babası gündeme gelir.

İstanbul Miras Avukatı

İstanbul miras avukatı ile temsil edilmek hak kayıplarının engellenmesinin yanı sıra hukuki açıdan karşılaşılabilecek yanlışlıklar için de gereklidir. Hukuk karmaşık yapısı, bilimsel bir disiplin olması gibi çeşitli özellikleri nedeni ile anlaşılması zor bir alandır.

İnsan yaşamının hukuk kurallarına göre düzenlenmesi ise bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Bir arada yaşayan insanlar çeşitli biçimlerde birbirleri ile iletişim kurarlar. Yaşamın her anında ortaya çıkabilecek farklı ihtiyaçlara bağlı olarak da kurallara gerek duyulur.

Toplumsal yaşamın temelinde de kurallar yatar. Hukuk kuralları olmadığında toplumsal düzenden bahsedilemez bu nedenle de bilimsel bir disiplin olan hukukun yaşamın her alanında önemli bir etki gücü bulunur.

Hukuk biliminin temsilcileri de avukatlardır. Avukatlar Hukuk Fakültelerinden mezun olduktan sonra bu mesleği yapma konusunda yetkin olan bireylerdir. Bir avukat farklı türde çeşitli davalara girme yetkisine sahiptir. Gayrimenkul avukatı, miras hukuku avukatı, boşanma davası avukatı gibi farklı adlandırmalar söz konusu olsa da her avukat bu davalara girebilme yetkisine sahiptir.

Dolayısı ile bir avukat için mesleki branşlaşmadan söz etmek yanlış olur. Bununla birlikte avukatların girdikleri davaların çeşitli olması onlara mesleki anlamda yetkinlik kazandıran bit durumdur. Belirli davalar konusunda yoğun çalışma yapan avukatlar içinse bu alanda tecrübeli olmak ifadesinden yararlanılabilir.

En İyi Miras Avukatı

En iyi miras avukatı için alanında uzmanlaşmış bir avukattan hizmet almak gerekli olur. Miras Hukuku karmaşık yapısı ile dikkat çeken bir daldır. Bunun yanı sıra miras hukukunu ilgilendiren konular farklı hukuk dalları ile de temas halinde olabilir. Bu nedenle de avukatlar tarafından temsil edilmek kişilerin hak kayıplarını engelleyebilecek yaklaşımlar arasında yer alır.

Miras hukukunu ilgilendiren pek çok konu bulunur. Vasiyet alacaklılarının durumu ya da ölüme bağlı tasarruf uygulamaları bu hukuk dalının ilgilendiği konular arasındadır. Ölüme bağlı tasarruf olarak adlandırılan uygulamada vefat edenin ölümünden sonra yürürlüğe giren son arzuları dikkate alınır.

Vasiyet alacaklısı olarak tanımlanan konu söz konusu ise murisin terekesi üzerindeki hak sahibi gerçek ya da tüzel kişilerden söz edilmiş olur. Vasiyet alacaklıları mirasçı olarak kabul edilmezler. Bu durum nedeni ile de terekenin borçları onları ilgilendirmemektedir.

Miras Hukuku ile ilgili konulardan biri de miras ortaklığıdır. Mirasçıların miras bırakanın vefatından sonra terekeye ve borçlara ortak olması durumu miras ortaklığı olarak ifade edilmektedir. Miras hukuku kapsamında geçerli olan zümre sisteminde birinci zümre miras bırakanın alt soyunu tanımlamak için kullanılır.

Birinci zümre, ikinci zümre ve üçüncü zümredeki kişiler tereke üzerinde hak sahibi olur. İkinci zümrede yer alanlar miras bırakanın ana babası ve onların alt soyu olmaktadır. Miras bırakanın kardeşi, yeğeni gibi yakınları kan bağı olmak koşulu ile bu zümrede yer alır.

Üçüncü zümre olarak tanımlanan grupta ise miras bırakanın büyükanne ve büyükbabası yer almaktadır. Ayrıca onların alt soyu da bu gruptadır. Amca, dayı, teyze gibi yakınlar ve onların alt soyu da bu zümrede değerlendirilir. Zümre sistemi içerisinde yer alan ve miras bırakanla kan bağına sahip olanlar mirasçılık haklarından yararlanabilir.

Miras Avukatı Ücretleri

Miras avukatı ücretleri belirlenirken çeşitli kriterler dikkate alınır. Bu ücretlendirme sırasında davanın kapsamı önemli hale gelir. Hukuki konularda ortaya çıkan davalarla ilgili olarak belirli bir ücretlendirmeden söz edilmesi yanlış olur. Bu nedenle de dava dosyasının incelenmesinin ardından fiyatlandırma yapılması daha uygundur.

Miras Hukuku ile ilgili pek çok konunun olması bu hukuk dalı ile ilgili bir çalışma yapılması gerekli olduğunda yetkinliği gerekli kılmaktadır. Miras Hukuku’nda evlatlıkların durumu ve alt soyun mirasçılığı konusu da merak edilenler arasında yer almaktadır.

Evlatlıklar için geçerli olan durum miras bırakan ölmeden önce evlatlık işlemlerinin tamamlanmış olması gereğidir. Evlatlık ve altsoyunun Miras Hukuku kapsamındaki tanımı saklı paylı mirasçılardır. Evlatlık ve alt soyunu ilgilendiren durumlardan biri de evlat edinenin yasal mirasçısı olmalarıdır. Bununla birlikte kan hısımlarının mirasçıları olarak kabul edilmezler.

Miras Hukuku açısından eşlerin durumu da araştırılan konulardan biridir. Vefat eden kişinin eşi ölüm gerçekleştiğinde hayatta ise yasal mirasçı statüsündedir. Eş bir zümreye dahil değildir ve yasal mirasçı olarak onu da ilgilendiren konular bulunur.

Miras Hukuku geniş kapsamlı bir konudur ve bu alanda çalışacak hukukçuların deneyimlerinin yanı sıra yetkinliklerinin de önemi oldukça fazladır. Miras hukuku ya da farklı hukuk dalları ile ilgili olarak avukatlık hizmeti alınması gerekli olduğunda öncelikle davanın kapsamı hakkında bilgi almak gerekir. Davaların ücretlendirmeleri yapılırken ise içeriğine bağlı olarak değişkenlik yaşanması kaçınılmazdır.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

Leave a Reply

Your email address will not be published.