• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Çalışma İzni

Çalışma İzni

Çalışma izni Türkiye’de bulunan yabancıların çalışmak istemesi durumunda almak zorunda oldukları bir belgedir. Yasalar gereği yabancı kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer alan herhangi bir işte çalışabilmek için bu izine ihtiyacı vardır.

Türkiye’de çalışma iznine sahip olmadan çalışan yabancılar için yaptırımlar uygulanır. Uygulamanın temeldeki amacı güvenliği sağlamaktır. Bu tür izin belgeleri sayesinde yabancıların ülke içinde kontrol edilebilmesi de mümkün hale gelir.

Çalışma İzni Alınması

Çalışma izni olarak tanımlanan belgeyi yabancıların ülke içinde çalışmak istemeleri durumunda alması zorunludur. Bu belge yurt içinden alınabileceği gibi yurt dışından da temin edilebilir. Her iki durumda da farklı prosedürler uygulanacağından izin almak isteyenlerin bilgi sahibi olması önem taşır.

Çalışma izni yurt dışında yaşayan kişilerce alınmak istendiğinde başvuru mercii konsolosluklar olur. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bu konudaki yetkili mercidir. Başvuru sırasında izin talebinde bulunan kişiden istenecek belgeler olmaktadır.

Yurt dışında yaşayanların almak istedikleri çalışma belgesi için yabancı uyruklu kişiden pasaport beyanı istenir. Bu başvuruya istinaden bir dilekçe hazırlanmalı ve yapılacak işe dair sözleşme örneği ile birlikte fotoğraflar verilmelidir.

Bu işlem karşılıklı olarak işveren tarafından da yapılır. Yabancı işçi yurt dışından konsolosluğa başvuru yaptıktan sonra işveren de online uygulamalar aracılığı ile 10 iş günü içinde yabancı işçi için çalışma izin başvurusunu gerçekleştirmiş olmalıdır. Bu başvurular sırasında talep edilecek evrakların da Bakanlığa bizzat veya posta yolu ile teslim edilmesi zorunludur.

Çalışma izni almak isteyen ve yurt dışında bulunan işçinin onay alması durumunda yapması gereken işlemlerden biri de çalışma vizesi harcını yatırmak olur. Vize harcını yatıran işçinin 180 günlük kendisine tanınan süre içerisinde Türkiye’ye gelmesi gerekir.

Yabancı işçi yurt dışında değil de Türkiye’de bulunurken çalışma izni almak isterse bu durumda da yapması gerekenlerden biri 6 ay süreli ikamet iznine sahip olmasıdır. İkamet izni olarak adlandırılan belge oturma izni olarak da bilinmektedir.

Oturma izni kısa süreli, uzun süreli, öğrenci oturma izni ya da aile oturma izni olarak alınabilir. Bu tür bir izin alınırken de talep edilen belgelerin yetkili mercilere sunulması gerekir. Oturma izni olan işçi için işveren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapar. Bu başvuru online kanallar üzerinden yapılır.

Çalışma izni başvuruları yurt içindeki yabancılar ya da yurt dışında yaşayan yabancılar tarafından yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından onaylanmadığı sürece geçerli olmaz. Bu nedenle her iki türde de başvuru gerçekleştirilmiş olsa dahi Bakanlık incelemesine ve onayına ihtiyaç duyulur.

Çalışma İzni Koşulları Nelerdir?

Çalışma izni için başvuru yapacak olan yabancı kişiler yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına müracaat etmek zorundadır. Gerekli belgelerle yapılan başvuruların ardından yabancı işçiye bir referans numarası verilir. Başvurunun onaylanması durumunda Türkiye’de bulunan işveren yabancı işçiye verilen referans numarası ile birlikte online uygulamalar sayesinde çalışma izini başvurusunu yapar.

Bu başvuru aşamasında yabancı işçi ve işverenden çeşitli belgeler istenir. Belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde ise Bakanlık görev yapar. Bu sürecin istenilen koşullarda işleyebilmesi sunulan belgelerin doğruluğuna ve eksiksiz oluşuna bağlıdır. Bu nedenle eksik ve hatalı belge sunumu durumunda çalışma izni alınması zordur.

Bakanlığın belgeleri onaylaması demek çalışma izninin verilmesi anlamına geleceğinden daha sonra yabancı kişiye çalışma izin kartı gönderilecektir. Yabancı işçi kendisine gönderilecek olan bu çalışma kartının takibini yine dijital ortamlar üzerinden yapabilir.

E-devlet uygulamaları sayesinde gönderi takibi yapılması mümkündür. Bu nedenle de çalışma izni onaylanan yabancı işçinin e-devlet uygulamaları ile belgesini takip etmesi kolaylaşır. Bu belge resmi bir değer taşır. İşçinin çalışma izni onaylandıktan sonra işveren tarafından sigortası yapılmak zorundadır. SGK kurumu burada yetkili mercidir ve çalışma izninin onayının ardından 30 gün içerisinde işçinin sigortası yapılır.

Yabancı işçi çalıştırmak isteyenler açısından bazı koşulların sağlanmış olması gerekir. Bu tür iş yerleri için ödenmiş sermaye miktarı dikkate alınır. 100.000 TL ödenmiş sermayeye sahip olmak işyeri için önemli bir kriterdir. Brüt satış tutarı da inceleme sırasında dikkate alınır ve brüt satış tutarının da 800.000 TL olması istenir.

İş yerinde çalışan kişi sayısı açısından da en az beş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının iş yerinde çalışıyor olması koşulu söz konusudur. Turizm şirketleri için bu koşul aranmamaktadır.

Çalışma İzni Gerekli Belgeler

Çalışma izni alınırken birtakım belgelere gereksinim duyulur. İşveren ve çalışan tarafından yapılan başvurular sırasında talep edilen belgelerde de değişiklik olmaktadır. Bu belgelerin yetkili mercilere sunulmasının ardından başvuru sürecinde değerlendirme yapılır. İşverenin ve yabancı kişinin koşulları sağlaması ise belgenin onaylanması ile sonuçlanacaktır.

 • Çalışma izni resmi değere sahip bir belgedir. İzin belgesi alırken de yurt içinde yapılan başvurular ile yurt dışından yapılan başvurular sırasında talep edilen belgelerde farklılık olur.
 • Yabancı işçiler için sunulması gereken belgeler arasında diploma ya da geçici mezuniyet belgesi yer alır. Bu tür belgelerin tercüme edilmiş olması gerekir. Noter onaylı mezuniyet belgesi tercümesi talep edilen evraklar arasında yer alır. Bazı durumlarda apostil onayı da gerekebilir.
 • Yüksek öğrenimini yurt dışında yapmış olan yabancılar için denklik belgesi talep edilir. Bu tür belgeler yabancı makamlardan alındıktan sonra tercüme büroları aracılığı ile yeminli tercümanlara çevirtilir. Daha sonra da noter onayına gerek duyulur.
 • Yabancı işçi eğitim kurumlarında çalışacak ise bu durumda da yeterlilik belgesine gerek duyulur. Yeterlilik belgesi alınacak merci ise Millî Eğitim Bakanlığı’dır.
 • Pasaportun fotokopisi.
 • İkametgâh izni. Bu izin belgesi oturma izni olarak da bilinir ve en az 6 aylık süre için alınmış olmalıdır. Yurt dışından başvuru yapacak olan yabancılar için bu belge talep edilmez.

Çalışma izni alınırken yabancı işçinin yanı sıra işverenden de belge istenir. İşverenin sunması gereken belgeler arasında ise çalışma izin başvuru formu ilk sırada yer alır. İşveren faaliyet belgesi de sunmak zorundadır. Bu belgenin resmi olarak onaylanmış olması gerekir.

 • Çalışma izin başvuru formu
 • Faaliyet belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekaletname (Noter onaylı)
 • İş sözleşmesi
 • Çalışan Türk vatandaşlarının ücretleri hakkında bilgilendirme

Yurt dışı başvuruları sırasında geçerli olan bu uygulamaların yanı sıra yurt içi başvurular sırasında da bazı belgeler istenir. Yurt içinde bulunan yabancı işçiden talep edilen belgeler ise şunlardır:

 • İş sözleşmesi
 • Oturma izni fotokopisi (en az 6 aylık)
 • Pasaport ve diploma fotokopisi
 • Referans mektubu (zorunlu değildir)

Yurt içinden yapılan başvurular sırasında işverenden istenecek belgeler arasında ise şunlar yer alır:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi
 • Çalışma izni formu
 • Faaliyet raporu
 • Türk Ticaret Sicil Gazetesi
 • Bir önceki yılın kar-zarar örneği
 • Başvuru sahibinin noter onaylı vekaletnamesi

Çalışma İzni Onaylanma Süresi

Çalışma izni yabancı vatandaşlar tarafından Türkiye’de çalışmak istemeleri durumunda alınması zorunlu olan resmi bir evraktır. Yurt dışından yapılan başvurular sırasında talep edilen belgelerle yurt içindeki başvurular sırasında istenen evraklar arasında farklılık olur. Bu nedenle de müracaat sırasında araştırma yapmadan hareket edilmemesi gerekir. Bu sayede zaman kaybı yaşanmaması sağlanır.

Başvurular yapılırken online kanallar da kullanılır. E-devlet uygulamaları bu başvurularda öne çıkar. Online sistemler kullanılarak yapılan başvuruların ardından 30 günlük süre içerisinde cevaplama yapılır. Eksik belge olması durumunda ise başvuru sahiplerine ek olarak 5 günlük süre verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra bazı görevlerde çalışacak yabancıların görevlerinin önemine bağlı olarak 15 günlük süre içerisinde başvuruları cevaplanır. Yabancılar için çalışma izni alınması gerekli olduğunda prosedürlerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu işlemler sırasında ise eksiksiz ve tam olarak belgelerin sunulması gerekir. Hatalı ve yanlış bilgiler işlemlerin onaylanması yönünde engel teşkil eder.

Çalışma izni çeşitli yabancı kişiler tarafından talep edilebilir. Yabancılar arasında yer alan öğrenciler ya da ev hizmetlerinde çalışmak isteyenler de çalışma izni alarak çalışabilmektedir. Yabancı işçi çalıştıran iş yerlerinin izinsiz bu faaliyetleri yapması yasalar tarafından engellenir. Bu nedenle de hukuki yaptırımları olur.

Çalışma izni almadan yabancı işçi çalıştıranlar için uygulanacak cezalar nedeni ile bu tür bir faaliyette bulunmak isteyenlerin danışmanlık alması önerilir. Avukatlardan alınacak hukuki destek sayesinde hem işlemlerde süreç kısalır hem de cezai uygulamalarla karşılaşılmaz.

Çalışma izni yabancı vatandaşların Türkiye’de çalışabilmek için almak zorunda oldukları resmi bir belgedir. Bu belgeye sahip olan yabancılar belirlenen koşullarda ve süreye uygun olarak Türkiye’de çalışma hakkı elde eder.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

Yorum Yap

Your email address will not be published.