• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Baba ve Anneden Kalan Miras Nasıl Paylaşılır

Miras paylaşımı, ölmüş olan veya gaipliğine karar verilmiş kişinin bırakmış olduğu mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasıdır. Miras bırakan tarafından herhangi bir mirasçı atanmamış olması durumunda mirasın tamamı yasal mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda yasal mirasçılar belirlenmiş ve mirastaki pay oranları belirtilmiştir.

Miras paylaşımı yapılırken, mirasçı sayısınca kimlerin mirasçı olduğu da önemli bir husustur. Mirasın bölüşülmesi sürecinin titizlikle yürütülmesi olabilecek hak kayıplarının önüne geçecektir.

Miras Paylaşımı Nasıl Olur ?

Hukuk sistemimizde, miras paylaştırılma aşamasında zümre sistemi uygulanmaktadır. Buna göre miras bırakan kişinin altsoyu, üstsoyu ve eşi mirasçı konumunda olabilir. Burada yukarıda belirttiğimiz gibi, miras bırakan kişinin eşinin hayatta olup olmadığı, çocuk sayısı, çocukların vefat etmiş olup olmadıkları… Gibi birçok husus miras paylaşımını doğrudan etkilemektedir. Tam da bu noktada mirasçı statüsündeki kişilerin babadan kalan mirasın paylaşılması sürecinde hak kaybı yaşamamaları için yasal miras paylaşımının hukuki altyapısına hâkim olmaları gereklidir. Süreçte maddi kaybı önlemenin en etkili yolu, miras hukukunda deneyimli bir avukat tarafından destek alınması olacaktır.

Yasal Mirasçılar Arasında Miras Paylaşımı

Miras bırakan tarafından herhangi bir mirasçı atanmamış olması durumunda kanunun çizmiş olduğu çerçeve esasında miras yasal mirasçılar arasında paylaştırılır. Yasal mirasçılar arasındaki miras paylaşımı ise şu şekilde gerçekleştirilir:

Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur; yani çocuklarıdır ve çocuklar eşit olarak mirasçıdır. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları almaktadır. Örneğin eşi sağ olmayan ve 5 çocuğundan 4 çocuğu sağ olan ve ölen çocuğundan 3 tane torunu olan bir kişinin mirası 5 çocuğuna eşit bir şekilde pay edilir. Kendisinden önce ölen çocuğunun payı o çocuğundan olan 3 torununa paylaştırılır.

Baba Öldü Anne Sağ, Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Babanın vefat ettiği annenin sağ olduğu durumlarda miras paylaşımı zümre sistemine uygun olarak sağ kalan eş ve alt soy olan çocuklar arasında yapılmaktadır.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Mirasın kardeşler arasında bölüşülmesi sıklıkla ihtilaflara da konu olmaktadır. Bu süreçte kimin ne kadar pay alacağı, mirasçı sayısına ve kimlerin mirasçı olduğuna göre farklılıklar göstermektedir.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

 

Yorum Yap

Your email address will not be published.