• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin, arsa payının belirli bir miktarını yükleniciye vermesi karşılığında, yüklenicinin arsa alanında inşaat yapmayı taahhüt ettiği sözleşmelerdir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri karma özelliğe sahip eser mukaveleleridir.

Kimler Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerini Yapabilirler?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, eski bir yapının sahibi olup, yeni bir bina yapımı için yeterli olanağa sahip olmayan bireylerdir.

Bu bireyler müteahhitler ile bir araya gelerek, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yaparlar. Yapılan sözleşme kapsamında ise yeterliliği olmayan bireyler yapılan inşaat sonucunda yeni bir taşınmaza sahip olurken, müteahhitler ise bu sözleşme karşılığında kendilerine verilen bağımsız bölümler üzerinden kar elde ederler.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yükümlülükler Nelerdir?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde tarafların sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Arsa payı karşılığı sözleşmeleri yapıldığında, arsa sahibi arsa payının belirlenen oranını yükleniciye devretmekle yükümlüdür.
 • Yüklenici olan müteahhit ise bu arsaya inşaat yapmak ile yükümlüdür.
 • Diğer yandan yapılan sözleşme ile arsa sahibi bu inşaat sonucu ortaya çıkan bağımsız bölüm ya da bölümlerden edinirken, müteahhit ise kar elde eder.
 • Yüklenici yani müteahhit yasalar kapsamında, inşaatı özenle yapmak, arsa sahibi ise araziyi uygun bir biçimde teslim etmekle yükümlüdür.
 • Müteahhit inşaat sırasında meydana gelen her hangi bir olağanüstü durumu arsa sahibine bildirmek zorundadır.
 • İnşaat ruhsatının ve iskanın alınması müteahhittin görevleridir.
 • Yüklenici inşaatı sözleşmede kararlaştırılan tarihte tamamlamakla yükümlüdür.
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri kapsamında, inşaatın tamamlanması ile arsa sahibi sözleşmede kararlaştırılmış olan oranda arsa payını yükleniciye vermek zorundadır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Yapılmalıdır?

Arsa payı karşılığı inşaat mukavelesinin düzenlenmesi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Sözleşme, ‘’ noterde düzenleme’’ şeklinde yapılmalıdır.
 • Sözleşme tarafları noter huzurunda, arsa payını, devrini, arsa bilgilerini ve iki tarafa ait olan yükümlülükleri açıkça belirterek mukavelenin oluşturulmasını sağlamalıdırlar.
 • Sözleşme arsa payı devri konusunu içerdiği için noter huzurunda hazırlanmayan sözleşmeler, şekle aykırılıktan dolayı hükümsüz sayılırlar.
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, noterde onaylanmış ve imza edilmiş örnekleri ile geçerli hale gelmektedirler.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde bilinecek ayrıntılar şu şekilde sıralanırlar:

 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile yüklenici yani müteahhit bina yapımını üstlenirken, yüklenicinin finansını sağlayarak bu arsadan ona devir yapan arsa sahibi ise inşaat sonucunda ortaya çıkan bağımsız bölümlerde sözleşmede belirlenen oranda mülkiyet hakkı edinir. Bu bilgiye bağlı olarak her iki taraf içinde yükümlülükler içeren bu sözleşme, karma bir sözleşme olarak nitelendirilebilir.
 • Usulüne uygun olarak yapılmayan sözleşmeler ise geçersiz sayılır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Davaları

 • Bu sözleşmeye ilişkin olarak açılan davalarda, yüklenicinin edimi olan inşaatı yapma borcunu, gerekli ilim ve fene uygun inşaat yaparak arsa sahibine teslim edip etmediği değerlendirilir.
 • Davalarda sözleşme feshinin ileriye veya geriye etkili olması durumu önem arz eder.
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri davası fesih sonucu ileriye etkili ise yüklenici tarafa inşaatı tamamladığı orana bağlı olarak arsa payı verilir.

KAYNAKÇA

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6098&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Yorum Yap

Your email address will not be published.